Читај ми

5korica Oвај број публикације „Слободан приступ информацијама – извод из праксе Повереника" обележава један мали "јубилеј", пет година од почетка објављивања. Њим на добар начин потврђујемо опредељење декларисано још на почетку да ћемо публикацију објављивати редовно, сваке године.

Сматрајући најисправнијим и најлогичнијим приступ, који подразумева да публикације садрже не само ставове Повереника изражене у мериторним одлукама које је доносио поступајући по жалбама, него и ставове и мишљења садржане у другим актима којима је институција Повереника комуницирала са окружењем, исто смо задржали и приликом израде ове публикације.

И овом приликом изражавам задовољство због тога што могу да констатујем да су претходне публикације привукле озбиљну пажњу оних којима су намењене. Како људи који у органима власти на свим нивоима примењују Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја, тако и оних који су, инсистирајући на остваривању свог права, давали допринос успостављању једног механизма контроле јавности над радом власти какав је друштву, које жели да буде демократско, дословно неопходан.

Наравно, без обзира на резултате, не можемо и не смемо заборавити да проблема у остваривању права јавности и даље има много. То потврђује константно велики број жалби које се подносе Поверенику. Настојања и напори усмерени на афирмацију права на слободан приступ информацијама од јавног значаја и даље су потребни, тачније нужни.

И ова публикација је део тога, а задовољство ми је што могу да констатујем да има много разлога да се надамо да ће она, као и претходне, на прави начин послужити својој сврси – бољем разумевању закона, мањем броју неспоразума на релацији власти-јавност, бољој информисаности јавности. Родољуб Шабић, Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.

Публикација бр. 5