Читај ми

2017 slobodan pristup informacijama korica publikacija br 6

Овај, шести број публикације „Слободан приступ информацијама – извод из праксе Повереника“ је још једна потврда опредељења које смо декларисали још приликом објављивања првог броја, да ћемо публикацију објављивати редовно, сваке године.

Као и претходне публикације и ова садржи не само ставове Повереника изражене у мериторним одлукама које је доносио поступајући по жалбама, него и ставове и мишљења садржане у другим актима којима је институција Повереника комуницирала са окружењем.

Задовољан сам што су претходне публикације привукле озбиљну пажњу оних којима су намењене, и људи који у органима власти на свим нивоима примењују Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја, и оних који су, инсистирајући на остваривању свог права, давали допринос успостављању једног ефикасног механизма контроле јавности над радом власти.

Али, без обзира на неке евидентне резултате, не можемо и не смемо заборавити да проблема у остваривању права јавности и даље има много. Штавише, могло би се рећи да су у последњих годину дана ти проблеми добили на интензитету, што говори да су настојања и напори усмерени на афирмацију права на слободан приступ информацијама од јавног значаја и даље потребни, тачније неопходни.

Ова публикација, као и претходне, је део тога, и надам се да ће, као и оне, на добар начин послужити својој сврси – бољем разумевању закона, мањем броју неспоразума на релацији власти-јавност, бољој информисаности јавности, што је све, друштву, које жели да буде демократско, дословно неопходно.

Публикација бр.6