ЗАШТИТА УЗБУЊИВАЧА

zastita uzbunjivaca koriceВише аутора

 

Пред Вама је прва публикација посвећена заштити узбуњивача објављена на српском језику. Настала је у намери да окупи тематске радове угледних стручњака у различитим областима заштите узбуњивача са циљем да доносиоцима одлука, стручној јавности и свим заинтересованим лицима у Србији омогући преглед најзн чајнијих тема или изазова заштите лица која узбуњују јавност на једном месту. Жеља издавача је да ова публикација служи као референтни извор стручњацима.

pdfЗаштита узбуњивача

Заштита узбуњивача у Републици Србији - анализа правног оквира и препоруке

Ауторка: Бојана Меденица

Анализа је урађена у новембру 2012. године, у оквиру пројекта "Заштита узбуњивача" који Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности спроводи уз подршку Амбасаде Велике Британије.

pdf Заштита узбуњивача у Републици Србији - анализа правног оквира и препоруке

Заштита узбуњивача - Компаративна анализа

Аутор: Пол Стивенсон

Ова компаративна студија урађена је 2012. године у оквиру пројекта "Заштита узбуњивача" који Повереник спроводи уз подршку Амбасаде Велике Британије.

pdf Заштита узбуњивача - Компаративна анализа