Аутор: Fabricio Scrolini

Циљ ове упоредне анализе је да испита различите приступе и најбољу праксу у погледу односа између парламента као законодавног тела и независних тела у домену слободног приступа информацијама и заштите података о личности. Она обухвата земље које имају развијени правни оквир на пољу слободног приступа информацијама, као и заштите података о личности, и јаке институције са надлежностима у обе или једној од ових области.

Анализа садржи темељан преглед односа између Народне скупштине Републике Србије и Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности. На основу упоредне анализе и прегледа, анализа предлаже препоруке у циљу унапређења односа између Народне скупштине Републике Србије и Повереника.

 

pdfУнапређење демократије: Повећање хоризонталне одговорности и транспарентности у Србији

Аутор: Toby Mendel, извршни директор, Центар за право и демократију (Center for Law and Democracy)

Ова компаративна анализа обухвата провписе који се односе на слободан приступ информацијама, заштиту података о личности и / или друге релевантне прописе са циљем да се процени да ли треба дозволити приступ информацијама уколико је неопходан за потребе истраживања и ако да, под којим условима приступ информација може бити дозвољен.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности је наручио ову анализу међународног и упоредног правног оквира и праксе, посебно прописа и стандарда Европске уније који се тичу поступања према тражиоцима информација потребних за научне и друге врсте истраживања, у циљу установљавања равнотеже између слободе приступа информацијама и легитимног ограничења овог права с једне стране, и потребе истраживача да приступе документима којима је приступ ограничен са друге.

pdfОбезбеђивање приступа информацијама за потребе истраживања – Компаративна анализа