ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Ауторка: Бојана Меденица

Анализа је урађена у новембру 2012. године, у оквиру пројекта "Заштита узбуњивача" који Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности спроводи уз подршку Амбасаде Велике Британије.

pdf Заштита узбуњивача у Републици Србији - анализа правног оквира и препоруке

 

 

 

 

Аутор: Fabricio Scrolini

Циљ ове упоредне анализе је да испита различите приступе и најбољу праксу у погледу односа између парламента као законодавног тела и независних тела у домену слободног приступа информацијама и заштите података о личности. Она обухвата земље које имају развијени правни оквир на пољу слободног приступа информацијама, као и заштите података о личности, и јаке институције са надлежностима у обе или једној од ових области.

Анализа садржи темељан преглед односа између Народне скупштине Републике Србије и Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности. На основу упоредне анализе и прегледа, анализа предлаже препоруке у циљу унапређења односа између Народне скупштине Републике Србије и Повереника.

 

pdfУнапређење демократије: Повећање хоризонталне одговорности и транспарентности у Србији