ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Аутор: Toby Mendel, извршни директор, Центар за право и демократију (Center for Law and Democracy)

Ова компаративна анализа обухвата провписе који се односе на слободан приступ информацијама, заштиту података о личности и / или друге релевантне прописе са циљем да се процени да ли треба дозволити приступ информацијама уколико је неопходан за потребе истраживања и ако да, под којим условима приступ информација може бити дозвољен.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности је наручио ову анализу међународног и упоредног правног оквира и праксе, посебно прописа и стандарда Европске уније који се тичу поступања према тражиоцима информација потребних за научне и друге врсте истраживања, у циљу установљавања равнотеже између слободе приступа информацијама и легитимног ограничења овог права с једне стране, и потребе истраживача да приступе документима којима је приступ ограничен са друге.

pdfОбезбеђивање приступа информацијама за потребе истраживања – Компаративна анализа