Читај ми

Аутор: Пол Стивенсон 

Ова компаративна студија урађена је 2012. године у оквиру пројекта "Заштита узбуњивача" који Повереник спроводи уз подршку Амбасаде Велике Британије.

pdf Заштита узбуњивача - Компаративна анализа