среда, 25 мај 2016 09:02

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности у писму упућеном Министарству за државну управу и локалну самоуправу захтевао је да то министарство, као надлежно за надзор над применом Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја и Закона о локалној самоуправи, спроведе поступак надзора у 11 локалних самоуправа и обезбеди примену других, законом предвиђених мера, укључујући и покретање поступака одговорности за кршење закона.

 
уторак, 17 мај 2016 10:15

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности окончао је поступак надзора над применом Закона о заштити података о личности у градској општини Обреновац. Поступак је покренут поводом изјаве председника општине у оквиру интервуја који је дао порталу "Инсајдер", да је страној компанији, потенцијалном инвеститору омогућен увид у 55.000 здравствених картона грађана, односно анализа података, по закону нарочито осетљивих, садржаних у тим картонима.

Изричита изјава "онда су анализирали свих 55.000 здравствених картона" с правом је изазвала узнемирење и реакције јавности. Ипак, у поступку надзора, утврђено је да је изјава дата неопрезно, односно неодговорно, а да у стварности није дошло до повреде права грађана на заштиту података о личности.

 
понедељак, 16 мај 2016 09:40

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности упутио је данас Влади Србије захтев којим од Владе тражи да она у складу са обавезама из члана 28 став 4 Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја и обезбеди извршење решења које је Повереник донео у поступку по жалби поднетој против Агенције за осигурање и финансирање извоза РС и којим је наложио давање тражених информација од јавног значаја.

 
среда, 11 мај 2016 09:59

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности Родољуб Шабић упутио је Скупштини града Београда иницијативу да једна улица у Београду добије име великог и заслужног пријатеља наше земље и града - Жоржа Матеа.

 
уторак, 10 мај 2016 10:27

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности упозорава све субјекте који се баве обрадом података о здравственом стању грађана на обавезу да се према тим подацима односе на начин утврђен законом.

Законом о заштити података о личности, али и посебно Законом о правима пацијената, изричито је утврђено да подаци о здравственом стању спадају у категорију тзв. нарочито осетљивих података. Закон о правима пацијената налаже обавезу поступања с тим подацима као са поверљивим, и изричито забрањује саопштавање другим лицима. Само изричит писмени пристана пацијента или одлука суда могу ослободити од дужности чувања поверљивости ових информација.

 

model-zakona-baner-cir

Статистика

  • Збирни месечни статистички подаци у области доступности информацијама и заштите података о личности

    на дан 28.4.2016.

    У ПРОЦЕДУРИ: 3.970

    ОБРАЂЕНО: 42.035

    Опширније...

centralni-registar-baner-cir

portal-otvorenih-podataka-cir
АДРЕСАР 
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

О Централном регистру
Претрага Централног регистра
КОНТАКТ

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
Булевар краља Александра 15, Београд 11000
Тел: +381 11 3408 900     Факс: +381 11 3343 379
Емаил: office@poverenik.rs