Да ли малолетно лице има право да тражи и добије информације од јавног значаја и да ли је ово право ограничено на неке области или се односи на све информације од јавног значаја?

Oдговор:

Право на слободан приступ информацијама од јавног значаја, према одредбама чл.5.и 6. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја("Сл. гласник РС" бр.120/04 и 54/07) припада свакоме, под једнаким условима, што значи и малолетном лицу, с тим што процесне радње у име малолетног лица обавља његов законски заступник (један од родитеља или старатељ, ако је под старатељством), a према Закону о општем управном поступку чије се одредбе примењују на поступак пред органом власти пред којим се остварује ово право, у погледу оних питања која нису другачије уређена цитираним законом о доступности информација. Ово право, генерално, па и када се ради о малолетним лицима, није ограничено на поједине области. Закон дозвољава ограничење права на слободан приступ информацијама од јавног значаја за поједине врсте информација и то под условима прописаним овим законом, када би одавањем тражене информације био угрожен неки виши легитимни интерес из чл. 9.и14.Закона (живот, здравље, одбрана,безбедност,приватност...).

model-zakona-baner-cir

Статистика

  • Збирни месечни статистички подаци у области доступности информацијама и заштите података о личности

    на дан 31.10.2017.

    У ПРОЦЕДУРИ: 4.186

    ОБРАЂЕНО: 56.291

    Опширније...

centralni-registar-baner-cir


get_adobe_reader
portal-otvorenih-podataka-cir
novi zup cir
АДРЕСАР 
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

О Централном регистру
Претрага Централног регистра
КОНТАКТ

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
Булевар краља Александра 15, Београд 11000
Тел: +381 11 3408 900     Факс: +381 11 3343 379
Емаил: office@poverenik.rs