03.12.2008.Данас је у Београду у организацији Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, Коалиције за слободан приступ информацијама, НУНС-а, ОЕБС-а и УНДП-а, уз учешће великог броја представника медија, НВО, органа власти, као и чланова дипломатског кора одржан скуп посвећен обележавању Међународног дана права јавности да зна, 28. септембра. Скупу су се обратили: шеф Мисије ОЕБС-а у Београду амбасадор Димитрос Кипреос, Заштитник грађана Саша Јанковић, министар за државну управу и локалну самоуправу Милан Марковић и Повереник Родољуб Шабић.

Поводом обележавања Међународног дана права јавности да зна, Повереник Родољуб Шабић је изјавио:

03.12.2008.Данас је у Београду у Медија центру, уз учешће великог броја представника медија, НВО, органа власти, као и чланова дипломатског кора одржан скуп посвећен обележавању међународног Дана права јавности да зна, 28. септембра. Скупу су се обратили: представник Владе Милан Марковић, министар за државну управу и локалну самоуправу, Томас Мор, заменик амбасадора Мисије ОЕБС у Србији, Саша Јанковић, Заштитник грађана, Надежда Гаће, председница НУНС-а, Јадранка Јелинчић испред Фонда за отворено друштво Родољуб Шабић, Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности,

Поводом обележавања Међународног дана права јавности да зна, Повереник Родољуб Шабић је изјавио:

И ове године ће, као и у великом броју демократских земаља света, и у Србији бити обележен 28. септембар Међународни дан права јавности да зна. Централни догађај биће одржан у Београду у Медија центру, у организацији Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, ОЕБС-а, НУНС-а и Коалиције за слободан приступ информацијама од јавног значаја.

imapravodaznam2009

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности Родољуб Шабић ће 28. септембра органима власти које је изабрао жири који су сачињавали представници   НУНС-а, Народног парламента из Лесковца, Фонда за отворено друштво, УГ „Сретење" из Пожеге, ЈУКОМ-а и „Транспарентности Србија" и уручити признања за допринос остваривању слободе приступа информацијама. 

 

Дaнaс je у Бeoгрaду у Мeдиja цeнтру, уз учeшћe вeликoг брoja прeдстaвникa мeдиja, НВO, oргaнa влaсти, кao и члaнoвa диплoмaтскoг кoрa oдржaн скуп пoсвeћeн oбeлeжaвaњу мeђунaрoднoг Дaнa прaвa jaвнoсти дa знa, 28. сeптeмбрa. Скупу су сe oбрaтили: Милaн Мaркoвић, министaр зa држaвну упрaву и лoкaлну сaмoупрaву, aмбaсaдoр Хaнс Oлa Урстaд, шeф Мисиje OEБС-a у Србиjи, Сaшa Jaнкoвић, Зaштитник грaђaнa, Нaдeждa Гaћe, прeдсeдницa НУНС-a, Тaмaрa Oрлaндић испрeд Фoндa зa oтвoрeнo друштвo и Кoaлициje НВO зa слoбoду приступa инфoрмaциjaмa и Рoдoљуб Шaбић, Пoвeрeник зa инфoрмaциje oд jaвнoг знaчaja.

Збирни месечни статистички
подаци 
у области доступности
информацијама 
и заштите
података 
о личности

на дан 30.9.2020.
У ПРОЦЕДУРИ: 3.320
ОБРАЂЕНО: 93.804

Опширније...
 Портал отворених података