ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Повереник Милан Мариновић, заменица Повереника Сања Унковић и представници Службе Повереника учествују данас у панел дискусији: Праћење спровођења новог Закона о заштити података о личности у Нишу. Панелу присуствују представници руковалаца, организације цивилних друштава и медији.

Циљ панел дискусије је да се кроз размену искустава, мишљења и идеја изведу закључци о бољој примени Закона о заштити података о личности као и његовим евентуалним изменама.

Током панел дискусије, Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности Милан Мариновић представио је извештај о раду ове институције за претходне две године. Заменица Повереника Сања Унковић изложила је положај и надлежности Повереника са акцентом на заштиту података о личности. Из Службе Повереника учествовали су представници из Сектора за надзор над заштитом података о личности и Сектора за хармонизацију прописа и нормативне послове. Планирано је да се одржи 15 панел дискусија, у различитим јединицама локалне самоуправе.

Овај пројекат се спроводи уз подршку мулти-донаторског пројекта „Подршка јачању владавине права у Републици Србији“, финансираног од стране ЕУ и немачког Савезног министарства за економску сарадњу и развој (BMZ). За имплементацију пројектних активности у вези са заштитом података о личности задужена је Немачка организација за међународну сарадњу (GIZ).

Nis panel 1

 

Nis panel 2