ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Дана 10.2.2023. године, Служба Повереника одржала је две посебне обуке из оба закона у надлежности Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.

Акредитоване предавачице Службе Повереника Софија Радојичић и Мирела Зози Јековић одржале су стручну обуку о примени Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја запосленима у Урбанистичком заводу Београда. Посебан фокус обуке био је на изменама и допунама Закона у делу који се односи на прекршајну одговорност као и на обавезу израде информатора о раду на платформи коју је покренуо Повереник, Јединственом информационом систему информатора о раду. Запослени су имали прилику да добију одговоре на питања и да разреше дилеме у вези са захтевима које добијају од странака.

Проактивни приступ информацијама унапређен је како повећањем броја органа власти који су дужни да објављују информатор, тако и бројем информација које ће грађанима бити доступне на овај начин. Све ове информације грађани по први пут могу да нађу на једном месту за све органе јавне власти.

Друга обука одржана je у Новом Саду од стране акредитоване предавачице Драгане Стојковић из области заштите података о личности. Обука је намењена запосленима у покрајинским органима а њен циљ је јачање капацитета учесника y примени ЗЗПЛ, упознавање са општим правилима и обавезама за руковаоце, односно како их правилно испунити, која је улога лица за заштиту података, и значај посебних закона који уређују обраду и сл.

Obuka Urbanistički zavodObuka_NS_Dragana_Stojković.png