ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Београд, 30.6.2023.

Радионица Значај приступа еколошким информацијама за унапређење и заштиту животне средине одржана је данас, у сали за конференције бр. 1, у Блу центру Београд у организацији Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности и уз подршку Мисије ОЕБС-а у Србији. Радионица је уједно била прилика да се прикаже тренутно стање у области доступности еколошких информација и истакну нова овлашћења Повереника у ситуацијама када су еколошке информације ускраћене јавности и које су то препреке у остваривању права на приступ еколошким информацијама односно како их превазићи и унапредити стање у тој области.

У уводном обраћању радионицу су отворили Милан Мариновић, Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности и Амбасадор; Јан Брату, шеф Мисије ОЕБС-а у Србији који су истакли важност подизања свести јавности о значају заштите и очувања животне средине и упознали са значајем остваривања права јавности на приступ еколошким информацијама након усвојених измена и допуна Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја.

Радионица ја окупила представнике академске заједнице, органа јавне власти који се баве питањима заштите животне средине на државном и локалном нивоу, заинтересоване јавности, представнике Службе Повереника, организације цивилног друштва и новинаре који извештавају о животној средини и климатским променама.

Овом приликом представљена је и публикација „Остваривање права на приступ еколошким информацијама“ ауторке Славољупке Павловић, в.д. помоћнице секретара у Сектору за жалбе и извршења у области приступа информацијама која се односи на први стуб Архуске конвенције која је и уврштена у публикацију. Изменама и  допунама Закона  о слободном приступу информацијама од јавног значаја  Поверенику су дата нова овлашћења када су  еколошке информације ускраћене јавности и прописане су нове обавезе локалних власти да еколошке информације пруже јавности у што краћим роковима.

Указано је да је један од главних проблема велики проценат ћутања органа власти по захтевима за приступ еколошким информацијама. Такође, висок је проценат неизвршених одлука Повереника којима се налаже давање еколошких информација. Захваљујући изменама и допунама Закона и деблокирању механизама за принудно извршење Повереникових одлука тај проблем је отклоњен.

На крају радионице актери су закључили да без приступа еколошким информацијама нема учешћа јавности у доношењу одлука и да је то неопходно за добро дефинисање јавних политика и доношење стратегија и одговарајућих мера за заштиту животне средине.

Догађај се реализује у оквиру Пројекта „ Примена Архуске конвенције и приступ информацијама од јавног значаја“.

 

Aktuelnosti 2023 1