ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Представници Службе Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, Софија Радојичић и Олгица Радовановић, одржали су 06. јула 2023. године обуку из области примене Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја и Закона о заштити података о личности, у организацији Коморе здравствених установа Србије. Обуку којoj је присуствовало 150 лица модерирао је Марин Цетинић, а током и након обуке уследила је дискусија током које су отклоњене бројне недоумице у вези са применом оба закона из надлежности Повереника. Посебан нагласак био је на решавању проблема с којима се у свакодневном раду сусрећу лица овлашћена за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја, као и злоупотребом права на слободан приступ информацијама од јавног значаја.

 

Obuka 7 6 2023