ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

ПОВЕРЕНИК

Милан Мариновић
+381 11 3408 900
Биографија

ЗАМЕНИЦА ПОВЕРЕНИКА

Сања Унковић
+381 11 3408 900
Биографија

САВЕТНИЦА ПОВЕРЕНИКА

Рада Ковачевић
+381 11 3408 910
Биографија

Ана Петровић - Вукићевић
+381 11 3408 910
Биографија