Организација

ПОВЕРЕНИК

Родољуб Шабић
+381 11 3408 900
Биографија

ЗАМЕНИЦА ПОВЕРЕНИКА

Стaнojлa Мaндић
+381 11 3408 900
Биографија

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР СЛУЖБЕ

Мaринкo Рaдић
+381 11 3408 910
Биографија

 

СЕКТОР ЗА ХАРМОНИЗАЦИЈУ

Помоћник генералног секретара
Невена Ружић
+381 11 3408 910
Биографија

Виши саветник
Марко Милошевић
+381 11 3408 910

Виши саветник
Ана Одановић Коматина
+381 11 3408 910

Самостални саветник
Марко Никотић
+381 11 3408 910

ГРУПА ЗА ХАРМОНИЗАЦИЈУ

Руководилац групе

Виши саветник
Лела Рудић
+381 11 3408 910

Виши саветник
Марина Грбић
+381 11 3408 910

Виши саветник
Душко Гудурић
+381 11 3408 910

СЕКТОР ЗА ЖАЛБЕ И ИЗВРШЕЊА - ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАMA

Помоћник генералног секретара
Гoрдaнa Шуњeвaрић
+381 11 3408 920
Биографија

ОДЕЉЕЊЕ I ЗА ЖАЛБЕ

Начелник одељења

Виши саветник
Горана Милић
+381 11 3408 920

Одсек I - за жалбе изјављене против државних органа, органа територијалне аутономије, органа локалне самоуправе и лица којима је поверено вршење јавних овлашћења

Шеф одсека за жалбе

Виши саветник
Гордана Тошовић
+381 11 3408 920

Виши саветник
Гордана Перишић
+381 11 3408 920

Виши саветник
Наташа Мирјанић
+381 11 3408 920

Виши саветник
Станислава Котрањац
+381 11 3408 920

Виши саветник
 Тамара Бојанић
+381 11 3408 920

Виши саветник
Јелена Јовановић
+381 11 3408 920

Одсек II - за жалбе изјављене против лица основаних или финансираних од стране државних органа

Шеф Одсека

Виши саветник
Снежана Стојковић Димишковски
+381 11 3408 920

Виши саветник
Нада Маричић Ђорђевић
+381 11 3408 920

Виши саветник
Љиљана Милосављевић
+381 11 3408 920

Виши саветник
Милица Прљевић
+381 11 3408 920

Виши саветник
Весна Арсенијевић
+381 11 3408 920

ОДЕЉЕЊЕ II ЗА ИЗВРШЕЊА

Начелник одељења

Виши саветник
Зора Колаковић
+381 11 3408 920

Група I- за извршења решења Повереника према државним органима, органима територијалне аутономије, органима локалне самоуправе и лицима којима је поверено вршење јавних овлашћења

Руководилац Групе

Виши саветник
Весна Јелић
+381 11 3408 920

Самостални саветник

Милица Боснић
+381 11 3408 920

Саветник
Софија Радојичић
+381 11 3408910

Група II- за извршења решења Повереника према  лицима основаним или финансираним од стране државних органа

Руководилац Групе

Виши саветник
Драгана Стојисављевић
+381 11 3408 920

Самостални саветник
Мина Ћетковић
+381 11 3408 920

СЕКТОР ЗА ЖАЛБЕ И ПРИТУЖБЕ - ЗАШТИТА ПОДАТАКА

Помоћник генералног секретара
Нaтaлиja Ћeткoвић
+381 11 3408 910
Биографија

Група за заштиту права

Руководилац групе

Виши саветник
Вера Пајић
+381 11 3408 910

Виши саветник
Драгана Рајић Поздерац
+381 11 3408 910

Виши саветник
Душица Столевски
+381 11 3408 910

СЕКТОР ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Помоћник генералног секретара
Радоје Гвозденовић
+381 3408 910
Биографија

Виши саветник
Ања Ћириловић
+381 3408 910

Самостални саветник
Оља Живковић
+381 3408 910

СЕКТОР ЗА НАДЗОР

Помоћник генералног секретара
Златко Петровић
+381 11 3408 910
Биографија

Одељење I - за надзор над заштитом података у органима власти

Начелник oдељења

Виши саветник
Гордана Вилдовић Станковић
+381 11 3408 910

Одсек I - за надзор над заштитом података у државним и правосудним органима

Шеф Одсека

Виши саветник
Драгана Стојковић
+381 11 3408 910

Виши саветник
Мирјана Мићевић
+381 11 3408 910

Виши саветник
Снежана Жикић
+381 11 3408 910

Виши саветник
Марин Цетинић
+381 11 3408 910

Млађи саветник
Сандра Стојнић
+381 11 3408 910

Одсек II - за надзор над заштитом података у органима територијалне аутономије и јединицама локалне самоуправе, другим органима и организацијама којима је поверено вршење јавних овлашћења

Шеф одсека

Виши саветник
Маријана Софиљ Аћимовић
+381 11 3408 910

Виши саветник
Саша Васиљевић
+381 11 3408 910

Виши саветник
Александра Лакићевић
+381 11 3408 910

Самостални саветник
Марија Тодоровић
+381 11 3408 910

Одељење II - за надзор над заштитом података код руковалаца који нису органи власти

Начелник одељења

Виши саветник
Мирослав Велимановић
+381 11 3408 910

Одсек I - за надзор над заштитом података код руковаоца из области здравства, образовања, безбедности људи и имовине, информисања, информатичких послова, запошљавања личних услуга и сл.

Шеф одсека

Виши саветник|
Горан Павловић
+381 11 3408 910

Виши саветник
Драган Божовић
+381 11 3408 910

Виши саветник
Олгица Радовановић
+381 11 3408 910

Самостални саветник
Ивана Анђелић
+381 11 3408 910

Одсек II - за надзор над заштитом података из области производње, трговине, туризма, занатства, маркетинга, банкарства, осигурања и других финансијских услуга и сл.

Шеф одсека

Виши саветник
Maрко Драгумило
+381 11 3408 910

Виши саветник
Сања Унковић
+381 11 3408 910

Виши саветник
Марко Антић
+381 11 3408 910

Виши саветник
Ивана Живковић
+381 11 3408 910

Самостални саветник
Александар Симић
+381 11 3408 910

СЕКТОР ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

Помоћник Генералног секретара
Рада Ковачевић
+381 11 3408 910
Биографија

Одсек за правне послове

Шеф одсека

Виши саветник
Невенка Миловановић
+381 11 3408 910

Саветник
Бојана Ђокић

Група за послове писарнице

Руководилац Групе

Млађи саветник
Иља Илић 
+381 11 3408 900
Референт
Тања Мандушић
+381 11 3408 910
Референт
Јелена Златановић 
+381 11 3408 900

Група за материјално-финансијске послове

Руководилац Групе

Виши саветник
Драгомир Пањковић
+381 11 3408 910

Виши саветник
Гордана Ђорђевић
+381 11 3408 910

Самостални саветник
Маја Сијечо
+381 11 3408 910


Диспечерски центар

Руководилац групе
Ненад Кукобат

Вoзaч
Небојша Милинковић

Вoзaч
Милош Васић

СЕКТОР ЗА САРАДЊУ И ИЗВЕШТАВАЊЕ

Помоћник Генералног секретара
Славољупка Павловић
+381 11 3408 910
Биографија

Група за сарадњу

Виши саветник
Маја Величковић
+381 11 3408 910

Саветник
Тамара Рајковић
+381 11 3408 910

Одељење за извештавање

Самостални саветник
Мирела Зози Јековић
+381 11 3408 900

Самостални саветник
Ђина Лукић Живковић
+381 11 3408 900

Самостални саветник
Биљана Ненадић
+381 11 3408 910

Млађи саветник
Ања Безбрадица
+381 11 3408 910

Референт
Јелена Брадић
+381 11 3408 920

Референт
Анкица Лукић
+381 11 3408 910

Референт
Јасмина Јовановић
+381 11 3408 920

ИНТЕРНИ РЕВИЗОР (Самостални извршилац изван свих унутрашњих јединица)

Виши саветник
Биљана Бунчић
+381 11 3408 910