Дана 16. јануара 2019. на сајтовима www.danas.rs и htpps.srbin.info објављена је изјава Милана Стаматовића, председника Иницијативног одбора "Здравe Србијe", у којој он, поред осталог, поставља и питање „ко је креирао, платио и наредио емитовање тих монструозних оптужница које су, пре тачно годину дана, резултовале јавном егзекуцијом Оливера Ивановића, усред бела дана, у центру српске Митровице“. Такође, М.С. пита и ко је исте „предао на руке“ власнику ТВ Пинк и зашто.

М.С. одговоре на ова питања тражи од једне политичке странке и од неколико државних органа, поред осталог и од Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.

С тим у вези, Повереник указује да није државни орган надлежан за вођење кривичне истраге и да не располаже информацијама које су одговори на постављена питања у вези са предметним случајем.

Повереник се као и увек до сада доследно залаже да органи јавне власти, у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја, све информације од јавног значаја којима органи располажу и за које постоји оправдан интерес јавности да их зна, учине доступним јавности.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности доставио је Министарству државне управе и локалне самоуправе мишљење на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја.

Повереник оцењује да Нацрт закона, поред неких побољшања, садржи решења која ће неизбежно имати за последицу снижавање оствареног нивоа права на приступ информацијама и начела транспарентности. Предложеним изменама отежава се рад Повереника у утврђивању чињеничног стања када органи власти одбију приступ информацијама, а уједно се не обезбеђује транспарентан поступак избора повереника.

Главне примедбе Повереника на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја односе се на:

  1. изузимање појединих органа власти из примене Закона;
  2. изузимање Народне банке Србије из поступка пред Повереником;
  3. отежан рад Поверенику у утврђивању чињеничног стања;
  4. неуређивање транспарентног поступка избора повереника.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности поднео је кривичну пријаву Првом основном јавном тужилаштву у Београду против НН службеног лица у Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање, због тога што је неовлашћено саопштило Српској напредној странци податке о личности корисника старосних, инвалидских и породичних пензија у Републици Србији, што све указује на сумњу да је почињено кривично дело из члана 146 КЗС.

Поверенику се обратило више грађана Републике Србије, наводећи да су корисници пензија, те да им је поштом пристигло писмо адресирано на њих, из чије садржине се закључује да је упућено кориснику пензије, потписано од стране председника Републике Србије, Александра Вучића, са ознаком Српске напредне странке на коверти.

Данас, 21.11.2018. ступио је на снагу нови Закон о заштити података о личности.

Међутим, у складу са чланом 102 почетак примене новог Закона одложен за девет месеци од дана ступања на снагу.

Изузетно, чланом 98 овог Закона, прописано је да већ даном његовог ступања на снагу престаје да се води Централни регистар збирки података успостављен одредбама, сада већ „старог“ Закона о заштити података о личности („Службени гласник РС”, бр. 97/08, 104/09 – др. закон, 68/12 – УС и 107/12), те да се са Централним регистром, као и са подацима садржаним у том регистру, поступа у складу са прописима који уређују поступање са архивском грађом.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности оцењује као конструктиван начин на који је Комора јавних извршитеља реаговала на допис који јој је Повереник упутио указујући на повреде права на заштиту података о личности у поступцима које воде јавни извршитељи.

Комора је обавестила Повереника да је по пријему дописа Повереника, све јавне извршитеље упозорила на обавезу да своје радње ускладе са одредбама Закона о заштити података о личности.

upoznajte cir

Збирни месечни статистички подаци у области доступности информацијама и заштите података о личности на дан 31.12.2018. У ПРОЦЕДУРИ: 3.341 ОБРАЂЕНО: 72.623

Опширније...
 Портал отворених података