Проблема са заштитом података о личности, и без изазивања нових, има превише

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности оцењује и упозорава да је лоше што се наставља са праксом да Влада Србије неке предлоге закона утврђује и доставља Народној скупштини на усвајање, не тражећи притом, супротно сопственом Пословнику и закону, мишљење Повереника, иако је реч о предлозима закона који, поред осталог, подразумевају и обраду података о личности. Ово за последицу може имати не само "апстрактно" угрожавање принципа уставности услед усвајања законских норми супротних уставним одредбама, него и конкретно, континуриано угрожавање права на заштиту података о личности у примени закона након усвајања.

Да ли је заиста завршен Нацрт закона о заштити података о личности?

Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности се поводом вести коју су јуче објавили ТАНЈУГ и РТС, а потом и низ других медија, о томе да је "завршен Нацрт закона о заштити података о личности", обратио већи број новинара, тражећи од њега коментар те вести, као и садржине поменутог Нацрта.

С тим у вези, повереник саопштава да не може да потврди вест, те да новинари и медији информације о томе да ли је Нацрт заиста завршен, као и о његовој садржини, треба да траже од Министарства правде, чија Радна група је имала задатак да припреми нацрт закона. Ово, утолико пре, што су се у јавности, с тим у вези појавиле контрадикторне изјаве министарке правде и њеног помоћника.

Oбрада података о личности у области здравства - проблем који тражи озбиљна решења, не импровизације

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности поводом Предлога закона о изменама и допунама Закона о здравственој документацији и евиденцијама у области здравства који је Влада доставила Народној скупштини, још у току припреме Нацрта закона у неколико наврата давао мишљење Министарству здравља које га је припремало.

Влада Србије, утврђујући предлог закона, оглушила се о главну и суштинску примедбу Повереника.

Градске власти Београда "доследне" у кршењу ЗЗПЛ-а

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности обавестио је Градску управу Града Београда да "Обавештење о намери успостављања збирке података о личности" под називом "Евиденција корисника "Београдске сениор картице"" које му је доставила сматра беспредметним. Наведено обавештење достављено је куриром 31. 10. 2017. године у 15.15h, након што је Повереник у вези са конкретним случајем отворио поступак надзора.

Градска власт обмањује јавност

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности oцењује да јучерашње реаговање представника градске власти на отварање поступка надзора над применом Закона о заштити података о личности, а поводом Пројекта "Сениор картица" представља нервозан, некултуран и провидан покушај обмањивања јавности.

Повереник се неће освртати на уличарске манире и речник градског менаџера, градског службеника који је евидентно потпуно погубио координате у вези са сопственом улогом, позицијом и одговорношћу, већ ће се задржати искључиво на чињеницама.

Страна 1 од 145