ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Повереник подсећа одговорна лица у органима власти на обавезу достављања годишњег извештаја која је прописана чланом 43. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“ бр.120/2004 54/2007, 104/2009 и 36/2010), као и да тај рок истиче 20. јануара 2022. године.

Народна скупштина Републике Србије је на Деветој посебној седници у Дванаестом сазиву, одржаној 29. децембра 2021. године, усвојила 3акључак поводом разматрања Извештаја о раду Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности за 2020. годину, који је Повереник поднео Народној скупштини Републике Србије 22. марта 2021. године.

Закључак поводом разматрања Извештаја о раду Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности за 2020.годину, 29.12.2021.

15.12. Propulsion Данас је на скупу под називом „Лидери одговорног и часног пословања“ потписан Меморандум о сарадњи између Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности и организације Propulsion у оквиру програма „Нова писменост“, који спроводе у партнерству са Америчком организацијом за међународни развој (USAID). Организацију скупа подржало је и Удружење за усклађеност у пословању (Corporate Compliance Association).

Циљ сарадње је развој и унапређење медијске и дигиталне писмености, као и одговорности привредних субјеката у креирању сигурнијег пословног амбијента, како за привреду тако и за грађане.

Повереник Мариновић се захвалио организаторима који су препознали институцију Повереника као једног од значајних актера у развоју дигиталне писмености и исказали спремност да подрже његов рад кроз програм „Нова писменост“.

Поводом дискусије која се водила на телевизији HAPPY у емисији „Добро јутро Србијо“ дана 11.11.2021. године у којој је гостовао Драган Ј. Вучићевић главни и одговорни уредник дневног листа „Информер“ а која се односила на редован надзор, извршен дана 10. 11. 2021. године, од стране овлашћених лица Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности (у даљем тексту: Повереник) над применом Закона о заштити података о личности (у даљем тексту: ЗЗПЛ) од стране руковаоца односно надзираног субјекта, којем је једна од делатности online продаја вина, и надлежности Повереника и текста објављеног на сајту „Информер“-а под називом „Специјални рат против Вучића! Инспектори проверавали винотеку у којој ради председников син Данило!“ и дневним новинама „Информер“ под називом „Повереник прогони Данила?!“, Повереник даје следеће саопштење:

Initiativa 2020 

На састанку Иницијативе 2020. истакнута је неопходност постојања самосталних и независних државних органа и обезбеђивање њиховог несметаног рада

Друга регионална Конференција Иницијативе 2020, удружења које окупља независне органе из земаља региона које се баве заштитом права на приступ информацијама од јавног значаја, одржана је на Бледу од 3. до 5. октобра 2021. године.  Сврха удружења је сарадња и размена искустава и праксе, као и промоција и заштита права на приступ информацијама.

Збирни месечни статистички
подаци
 у области доступности
информацијама
 и заштите
података
 о личности

на дан 31.12.2021.
У ПРОЦЕДУРИ: 3.118
ОБРАЂЕНО: 108.330

Опширније...