ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

16.5.22 „Нека остане лично.је кампања коју од данас спроводи Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности уз подршку Мисије ОЕБС-а у Србији, да грађанима приближимо право на заштиту података о личности и рад институције Повереника.

„На основу урађеног истраживања о перцепцији грађана о заштити података о личности уочили смо да грађани нису у довољној мери упознати са овим правом, даље коме се могу обратити за помоћ уколико сматрају да су њихови подаци о личности угрожени, као и ко може да обрађује њихове податке. На крају, грађани не знају у потпуности и која је улога Повереника као институције надлежне за заштиту података о личности Како бисмо указали на ризике повреде овог права урадили смо пет ТВ спотова који ће се емитовати на националним и локалним станицама од 16. маја 2022. године“, изјавио је Повереник Милан Мариновић приликом промоције кампање.

Спотове кампање „Нека остане лично.“ можете погледати и на

.

Поводом Светског дана слободе медија, Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности Милан Мариновић даје следеће саопштење:

„У временима као што је данашње, која су проткана разним сукобљеним интересима, истинита, тачна и благовремена информација једна је од највећих вредности. Управо стога улога новинара и медија је сваким даном све значајнија. Нажалост, присутна је појава да се слобода медија не поштује у неопходној мери, што се негативно одражава на правилно информисање грађана. Зато је потребно свакодневно радити на јачању слободе медија како би новинари могли своју тако значајну дужност да обављају у складу са високим стандардима своје професије.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, испуњавајући своју законску обавезу, доставио је Народној скупштини Републике Србије Извештај о спровођењу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја и Закона о заштити података о личности у 2021. години.

Извештај је достављен и Влади Републике Србије и истакнут на веб презентацији Повереника.

Поводом кривичне пријаве поднете Првом основном јавном тужилаштву у Београду против сада пок. Оливера Антића, у којој су наведени подаци малолетног лица, а чија је садржина објављена 21.02.2022. године на друштвеним мрежама, Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности спровешће поступак надзора, како би утврдио чињенично стање и евентуално предузео мере из своје надлежности.

Повереник апелује да се са подацима о личности малолетних лица мора поступати са посебном пажњом, посебно у ситуацијама када иста лица могу бити жртве насиља.

Поводом текста објављеног у дневној новини „Данас“ бр. 8909-8910 дана 19-20. фебруара 2022. године, на страни број 11, под насловом „Полиција незаконито користи камере за препознавање“ Повереник обавештава јавност да су делови саопштења, објављеног на интернет страници Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 18.2.2022. године у вези са надзором који су овлашћена лица Повереника спровела у МУП-у, а поводом сумњи на употребу технологије за препознавање лица од стране припадника МУП-а током протеста одржаних 27.новембра и 4.децембра прошле године, пренети углавном коректно и сагласно саопштењу, али да је наслов изнад текста крајње некоректан, неистинит и не одговара правом стању ствари утврђеном објављеним надзором.

У вези са тим, Повереник наглашава да је права истина, о наведеном случају, да овлашћена лица Повереника која су вршила надзор нису утврдила да је технологија препознавања лица коришћена од стране полиције током наведених догађаја.

Збирни месечни статистички
подаци у области доступности
информацијама и заштите
података о личности

 на дан 28.4.2022.

У ПРОЦЕДУРИ: 2.888

ОБРАЂЕНО: 112.348

Опширније...