На 11. Међународној конференцији повереника за информације која је одржана у Јоханесбургу, Јужноафричкој Републици од 9. до 13. марта 2019. године, усвојена је Резолуција о успостављању Међународне конференције повереника за информације као сталне мреже органа надлежних за заштиту права на приступ информацијама (ICIC). Резолуцијом је усвојена Повеља Међународне конференције повереника за информације којом су, између осталог, уређени циљеви ове мреже, чланство, као и унутрашња организација.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности доставио је Народној скупштини Републике Србије Извештај о спровођењу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја и Закона о заштити података о личности у 2018. години.

Извештај је достављен и Председнику Републике, Заштитнику грађана и Влади Републике Србије и истакнут на веб презентацији Повереника.

Поводом изјаве министра унутрашњих послова од 31.01.2019. године, коју је пренело више штампаних и електронских медија, у којој се најављује да ће у Београду бити постављено око 1.000 видео-камера на око 800 позиција у наредних неколико година, те да ће ове камере имати софтвере за препознавање лица, Повереник за информације од јавног значаја је спровео  поступак надзора са становишта обраде података о личности.

У складу са важећим Законом о заштити података о личности, у надлежности Повереника је да даје мишљење у случају увођења нове информационе технологије у обради података, те да даје претходно мишљење да ли одређени начин обраде представља специфичан ризик за права и слободе грађана. Такође, нови Закон о заштити података о личности, који ће почети да се примењује 21.08.2019. године, прописује обавезу Министарства унутрашњих послова (МУП), као руковаоца података, да, у вези са најављеним системом видео-надзора, спроведе процену утицаја на заштиту података о личности, те да о истом прибави и претходно мишљење Повереника.

Поводом вести у средствима јавног информисања да је Градска управа града Београда купила безбедносни систем за контролу кретања, те да наведени систем „...идентификује грађане и запослене на основу отисака вена са длана...“, Повереник је спровео поступак надзора над спровођењем Закона о заштити података о личности од стране Управе.

У поступку надзора утврђено је да је у току процес увођења новог безбедносног система, односно омогућавања права приступа запосленима и странкама у просторије Градске управе уз употребу приступних картица и видео-интерфона, без употребе њихових биометријских података. Међутим, утврђено је да Градска управа јесте предвидела употребу биометријских података, тј. отисака вена са длана за улазак у две просторије са рестриктивним приступом, којима би тренутно приступало само једно лице. У поступку надзора утврђено је да набавка опреме за обраду ових биометријских података јесте спроведена, те да је опрема инсталирана, али да обрада података није започета.

Поводом представке организације ЦРТА, у којој је наведено да је Регулаторно тело за електронске медије (РЕМ) објавило е-маил адресе подносилаца пријава у вези са програмским садржајима пружалаца медијских услуга, Повереник је спровео поступак надзора и упозорио РЕМ на кршење Закона о заштити података о личности.

У поступку надзора недвосмислено је утврђено да је РЕМ, у складу са законским овлашћењима, обавестио подносиоце пријава о исходу поступка, али на такав начин да је одговор доставио на формирану мејлинг листу, сачињену од е-маил адреса великог броја подносилаца пријава. На тај начин је сваки појединачни подносилац пријаве дошао у посед великог броја е-маил адреса других подносилаца.

upoznajte cir

Збирни месечни статистички подаци у области доступности информацијама и заштите података о личности на дан 31.8.2019. У ПРОЦЕДУРИ: 3.426   ОБРАЂЕНО: 80.683

Опширније...
 Портал отворених података