Повереник је данас писмом упућеним председници Народне скупштине затражио одлагање примене новог Закона о заштити података о личности. Повереник је истакао да нови Закон о заштити података о личности представља велики изазов како за бројне органе власти који немају довољно капацитета да одговоре обавезама које намеће закон, тако и за привредне субјекте, као и улагање у погледу подизања свести о значају, обавезама или правима лица и улагање у информационе технологије и безбедност података.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности (Повереник) је од Министарства за европске интеграције, дана 05. јула 2019. године, примио Студију Европске комисије о процени усклађености Закона о заштити података о личности Републике Србије са прописима ЕУ (Студија).

У Студији се указује на одређене неусклађености новог Закона о заштити података о личности (ЗЗПЛ) са Уредбом ЕУ 2016/679 Европског парламента и Савета од 27. априла 2016. године, о заштити физичких лица у вези са обрадом података о личности и о слободном кретању таквих података (Општа уредба) и са Директивом ЕУ 2016/680 Европског парламента и Савета од 27. априла 2016, о заштити физичких лица у вези са обрадом података од стране надлежних тела у сврхе спречавања, истраге, откривања или гоњења за кривична дела или извршења казнених санкција и о слободном кретању таквих података (Полицијска директива).

Monografija poverenika 15 godina korica 2 final Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, уз учешће великог броја представника органа власти, дипломатског кора, медија, удружења грађана, организовао је скуп посвећен обележавању 15 година од успостављања институције Повереника. На скупу је представљена и „Јубиларна монографија 15 година рада Повереника“.;

Присутнима су се обратили Станојла Мандић, заменица повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, Маринко Радић, генерални секретар службе Повереника, Мојца Прелесник (Mojca Prelesnik), словеначка повереница и Невена Ружић, помоћница генералног секретара.

Поводом обележавања 15 година од успостављања институције Повереника, заменица повереника, Станојла Мандић, осврнула се на стање у области слободног приступа информацијама и заштите података о личности.

Бројка од 76.239 предмета, као и пораст броја предмета из године у годину, говори о препознавању потребе за постојањем овог независног орана. Генерални секретар се осврнуо на развој службе која је почела са 6 запослених у првој години, да би у 2019. служба бројала 76 људи, која је упркос кадровским и финансијским потешкоћама успела да привуче и задржи одличан кадар.

Надовезујући се на претходно изнете тврдње, Невена Ружић је указала да се све наведено и више од тога, налази у публикацији „Јубиларна монографија - 15 година рада Повереника“

На крају свечаног дела, словеначкој повереници Мојци Прелесник, уручена је захвалница за институционалну подршку и сарадњу, која се протеже од оснивања институције Повереника.

Решењем Повереника за информације од јавног значаја изаштиту података о личности од 9.5.2019. год. наложено је Градоначелнику града Београда да Савет за борбу против корупције Владе Републике Србије обавести да ли поседује уговор закључен између Града Београда и Републике Србије којим се регулишу трошкови уређења грађевинског земљишта на локацији обухваћеној планским документом из члана 2. Закона о утврђивању јавног интереса и посебним поступцима експропријације и издавања грађевинске дозволе ради реализације пројекта „Београд на води“, те да му, уколико такав уговор поседује, достави његову копију. Ово решење Град Београд је примио 14.5.2019., а рок за поступање по том решењу истекао је 17.5.2019. год.

Поводом Светског дана слободе медија Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности даје следеће саопштење:

„Светски дан слободе медија прилика је да се као друштво подсетимо зашто су медији, новинари и сви медијски запосленици важни свим грађанима. Важно је да се овог дана подсетимо о улози медија за појединца и друштво. Улога, али и обавеза медија јесте да информишу, образују и забаве.

Слобода медија у једној заједници, како локалној, тако и глобалној, слика је стања једног друштва, владавине права, уважавања различитости и поштовања достојанства, као и свих других вредности. Слободни медији су уједно и предуслов слободног друштва у којем је расправа пут ка налажењу компромиса, а опречни став нечија слобода.

Не умањујући место које питања безбедности новинара, заштита новинарских извора или финансијске сигурности имају за стање слободе медија, Повереник користи прилику да истакне значај транспарентног рада свих органа власти и поузданост информација којима они располажу као основног алата новинарског позива. Прослављајући овај дан, Повереник позива све органе власти да поштују слободу медија и изражавања и њихово право на приступ информацијама од јавног значаја.“

Збирни месечни статистички подаци у области доступности информацијама и заштите података о личности на дан 31.12.2019. У ПРОЦЕДУРИ: 3.325 ОБРАЂЕНО: 86.696

Опширније...
 Портал отворених података