Последњег дана ове године окончава се поступак напуштања Европске уније од стране Уједињеног краљевства Велике Британије и Северне Ирске, а тиме ће на територији Уједињеног краљевства престати непосредна примена Опште уредбе о заштити података (Уредба о заштити физичких лица у односу на обраду података о личности и о слободном кретању таквих података и о стављању ван снаге Директиве 95/46 ЕЗ) - GDPR.

Напуштање Европске уније неће се одразити на услове преноса података о личности на чију обраду се примењује Закон о заштити података о личности („Службени гласник РС“ број 87/18); у Уједињено краљевство, с обзиром на то да се на ту државу, као и до сада, односе одредбе члана 64. Закона о заштити података о личности,  којима је утврђено да се пренос података у другу државу, без претходног одобрења, може извршити ако је утврђено да та друга држава обезбеђује примерени ниво заштите података о личности (став 1.) и успостављена је законска претпоставка према којој се сматра да је примерени ниво заштите података о личности обезбеђен у државама које су чланице Конвенције Савета Европе о заштити лица у односу на аутоматску обраду личних  података, као и у државама за које је од стране Европске уније утврђено да обезбеђују примерени ниво заштите (став 2.).

Народна скупштина Републике Србије је на Другој посебној седници, одржаној 26. децембра 2020. године, у пленуму усвојила Предлог закључка Одбора за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу од 16. децембра 2020. године, поводом разматрања Извештаја о спровођењу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја и Закона о заштити података о личности за 2019. годину, који је Повереник поднео Народној скупштини Републике Србије 23. марта 2020. године.

Дана 16. и 17. новембра 2020. године у организацији Службе Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности одржана је дводневна online обука на тему „Примена Закона о заштити података о личности“.

Поводом појављивања фотографије пацијенткиње из привремене ковид болнице у „Штарк Арени“ на друштвеним мрежама и у медијима, Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности је прикупио релевантне информације од привредног друштва „Арена Београд“ д.о.о.

Поводом објављивања фотографије пацијенткиње из привремене ковид болнице у београдској „Штарк Арени“ на друштвеним мрежама, Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности ће, по службеној дужности, прикупити релевантне чињенице и размотрити покретање поступка инспекцијског надзора.

 Портал отворених података

Збирни месечни статистички
подаци
 у области доступности
информацијама
 и заштите
података
 о личности

на дан 30.6.2021.
У ПРОЦЕДУРИ: 3.544
ОБРАЂЕНО: 101.898

Опширније...