Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, Милан Мариновић, као независан државни орган надлежан за контролу поштовања два од основних људских права - права на обавештеност и права на заштиту приватности, констатује да је, у мору лоших и ружних вести, у ово време тешких искушења за цео свет, за грађане Србије најважнија али и најпотребнија информација од јавног значаја да од данас у Србију почиње да стиже помоћ из НР Кине.

Непотребно је и спомињати колико је ова вест, у времену затворених граница и изразитог одсуства солидарности међу државама, значајна за све наше грађане.

Поводом обраћања већег броја лица, Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, Милан Мариновић, обавештава заинтересоване, да у ситуацији проглашеног ванредног стања, право на слободан приступ информацијама од јавног значаја није суспендовано, али да остварење овог права треба прилагодити новонасталим околностима.

Уредбом о мерама за време ванредног стања нису прописане мере којима се; одступа од Уставом зајемченог људског права на обавештеност (члан 51. Устава).

Полазећи од наведеног, органи јавне власти, и за време ванредног стања, имају обавезу да, у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја, поступају по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја који им буду поднети.

У последњих неколико дана учестала су обраћања родитеља школске деце Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, којима родитељи указују на то да просветни радници путем савремених електронских средстава комуникације (вајбер и фејсбук групе, имејлови и слично) захтевају доставу обавештења о здравственом стању ученика и њихових чланова породице, правдајући то захтевом школских управа и Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности обавештава све заинтересоване да ће за време трајања ванредног стања у Србији и с тим у вези примене мера Владе Републике Србије у циљу сузбијања ширења вируса COVID-19, а у односу на комуникацију са грађанима, служба Повереника радити на следећи начин:

  • Лица која имају потребу да комуницирају са службом Повереника могу то да чине телефоном, електронском поштом или класичном поштом, на контакт податке Повереника који су објављени на интернет страници Повереника, и то на тел. 011/3408900, мејл: ;
  • Писарница службе Повереника неће остваривати непосредан контакт са лицима која имају потребу да комуницирају са службом Повереника;
  • Представници службе Повереника неће примати странке нити ће остваривати непосредан контакт са лицима која имају потребу да комуницирају са службом Повереника.

Наведеним мерама, као и успостављеном организацијом рада запослених у служби, Повереник се доследно придружује реализацији мера Владе Републике Србије у циљу сузбијања ширења вируса COVID-19.

Поводом одлуке о увођењу ванредног стања коју су 15. марта 2020. године донели председник Републике, председник Народне скупштине и председник Владе Републике Србије и свим мерама које је с тим у вези, а у циљу сузбијања ширења вируса COVID-19, донела Влада Републике Србије, Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности упућује апел грађанима Србије да се понашају у свему у складу са мерама Владе РС.

Повереник позива све грађане, а посебно оне старије животне доби, да се у актуелној епидемиолошкој ситуацији у Србији понашају одговорно, самодисциплиновано, да искажу пуно разумевање за постојеће околности у којима се нашло наше друштво као и безмало цело човечанство, као и на јединство понашања и деловања у складу са мерама и упутствима надлежних органа и тела Републике Србије, поштујући савете стручњака.

Збирни месечни статистички

подаци у области доступности 

информацијама и заштите

података о личности

на дан 30.6.2020.

У ПРОЦЕДУРИ: 3.337

ОБРАЂЕНО: 90.777

Опширније...
 Портал отворених података