Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности обавештава све заинтересоване да ће за време трајања ванредног стања у Србији и с тим у вези примене мера Владе Републике Србије у циљу сузбијања ширења вируса COVID-19, а у односу на комуникацију са грађанима, служба Повереника радити на следећи начин:

  • Лица која имају потребу да комуницирају са службом Повереника могу то да чине телефоном, електронском поштом или класичном поштом, на контакт податке Повереника који су објављени на интернет страници Повереника, и то на тел. 011/3408900, мејл: ;
  • Писарница службе Повереника неће остваривати непосредан контакт са лицима која имају потребу да комуницирају са службом Повереника;
  • Представници службе Повереника неће примати странке нити ће остваривати непосредан контакт са лицима која имају потребу да комуницирају са службом Повереника.

Наведеним мерама, као и успостављеном организацијом рада запослених у служби, Повереник се доследно придружује реализацији мера Владе Републике Србије у циљу сузбијања ширења вируса COVID-19.

Поводом одлуке о увођењу ванредног стања коју су 15. марта 2020. године донели председник Републике, председник Народне скупштине и председник Владе Републике Србије и свим мерама које је с тим у вези, а у циљу сузбијања ширења вируса COVID-19, донела Влада Републике Србије, Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности упућује апел грађанима Србије да се понашају у свему у складу са мерама Владе РС.

Повереник позива све грађане, а посебно оне старије животне доби, да се у актуелној епидемиолошкој ситуацији у Србији понашају одговорно, самодисциплиновано, да искажу пуно разумевање за постојеће околности у којима се нашло наше друштво као и безмало цело човечанство, као и на јединство понашања и деловања у складу са мерама и упутствима надлежних органа и тела Републике Србије, поштујући савете стручњака.

Током последња два дана Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности примио је већи број жалби изјављених због „ћутања“ здравствених и просветних установа по захтевима којима су тражене информације о опремљености тих установа за борбу против ширења корона вируса (поседовање заштитних маски, дезинфенкционих средстава за чишћење и сл.).

С тим у вези, Повереник подсећа да су информације којима располаже орган власти, а које се односе на угрожавање, односно заштиту здравља становништва и животне средине, хитног карактера. У односу на њих оправдани интерес јавности да зна увек постоји и орган власти не може да доказује супротно. Осим тога, по захтевима за приступ таквим информацијама орган јавне власти је дужан да поступи без одлагања, а најкасније у року од 48 сати од пријема захтева (члан 16. став 2. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја).

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности одржаће једнодневну обуку о Закону о заштити података о личности за представнике свих заинтересованих политичких странака.

Актуелна предизборна кампања покренула је низ питања о примени овог закона, као и сумње грађана да политичке странке, у акцијама „од врата до врата“,;злоупотребљавају податке о личности којима рукују органи власти, а што представља кривично дело Неовлашћено прикупљање података о личности из члана 146. КЗ.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности апелује на средства јавног информисања да се уздрже од објављивања података о лицима која су инфицирана корона вирусом.

У последњих неколико дана учестале су сензационалистичке вести о држављанима Републике Србије који су заражени, при чему се објављују информације о тим лицима које њихов идентитет чине одређеним или одредивим.

Збирни месечни статистички
подаци 
у области доступности
информацијама 
и заштите података о личности

на дан 31.8.2020.
У ПРОЦЕДУРИ: 3.232
ОБРАЂЕНО: 93.288

Опширније...
 Портал отворених података