ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Поводом Светског дана слободе медија, Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, Милан Мариновић, даје следеће саопштење:

„Светски дан слободе медија прилика је да се као друштво подсетимо зашто су медији, новинари и сви медијски запосленици важни свим грађанима. Важно је да се овог дана подсетимо о улози медија за појединца и друштво. Улога, али и обавеза медија јесте да информишу, образују и забаве.

Слобода медија у једној заједници, како локалној, тако и глобалној, слика је стања једног друштва, владавине права, уважавања различитости и поштовања достојанства, као и свих других вредности. Слободни медији су уједно и предуслов слободног друштва у којем је расправа пут ка налажењу компромиса, а опречни став нечија слобода.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, Милан Мариновић, обавештава јавност да је Међународна конференција повереника за информације (ICIC), у чијем раду учествује Повереник, донела саопштење којим се указује на важност остваривања права на приступ информацијама од јавног значаја за време трајања пандемије корона вируса (COVID-19).

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, Милан Мариновић, поздравља заједничко саопштење Алeсандре Перући (Alessandra Pierucci), председавајуће Комитета Конвенције 108 и Жан-Филип Волтера (Jean-Philippe Walter), Комесара за заштиту података Савета Европе, у ком су изнели став у односу на заштиту података о личности за време трајања пандемије COVID-19.

Заједничко саопштење у целости је овде .

У Саопштењу се истиче да због примене одређених мера за време пандемије COVID-19, државе морају да обрате пажњу на то колико те мере представљају претњу по демократију, владавину права и поштовање људских права, укључујући и права на приватност и заштиту података о личности.

У Саопштењу се посебно указује на неколико тачака на које је потребно обратити посебну пажњу:

У периоду од увођења ванредног стања у Републици Србији, Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности пажљиво прати стање у области заштите података о личности у нашој земљи, као и поступање органа и тела ЕУ и надлежних надзорних органа појединих држава, са пуном свешћу о изазовима које пандемија коронавируса проузрокује у свим областима друштвеног живота, па и у области заштите података о личности.

Мере које државе морају да предузимају у овим околностима нужно се одражавају и на остваривање људских права. У том смислу, у нашој земљи привремено је ограничено ;остваривање права на слободу кретања и слободу окупљања.

Право на заштиту података о личности, међутим, није обухваћено поменутим ограничењима, па сходно томе руковаоци и обрађивачи и у периоду ванредног стања имају обавезу да своје активности обављају у складу са Законом о заштити података о личности и другим прописима којима је уређена та материја.

Ово, пре свега, значи да су и у новонасталим околностима руковаоци и обрађивачи дужни да воде рачуна о томе да за сваку обраду података о личности мора постојати одговарајући правни основ и сврха, да се могу обрађивати само подаци који су примерени, битни и ограничени на оно што је неопходно за постизање сврхе обраде, да лица чији се подаци обрађују морају бити упозната са обрадом, као и да се морају предузимати адекватне мере заштите од неовлашћене и незаконите обраде и примењивати друга начела обраде утврђена чланом 5. Закона о заштити података о личности.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, Милан Мариновић, оштро осуђује појаву лажних вести које се, путем друштвених мрежа шире ових дана, као што је лажна вест о тренутку започињања двадесетчетворочасовног полицијског часа и апелује на све грађане да све вести које се шире друштвеним мрежама не прихватају олако, већ да колико су у могућности, изврше проверу истинитости навода из тих вести.

Ширењем лажних вести не чини се никакво добро нашим грађанима већ се само доприноси ширењу панике и неспокојства, и то у тренутку када су грађани већ довољно напети због тога што трпе бројна ограничења као последицу спровођења мера донетих од стране надлежних у ситуацији изазваној пандемијом коронавируса.

Истовремено, Повереник апелује на надлежне органе да на сваку појаву лажних вести адекватно реагују, у складу са својим овлашћењима, и лица која шире лажне вести открију и процесуирају.

 Портал отворених података

Збирни месечни статистички

подаци у области доступности

информацијама и заштите

података о личности

на дан 30.9.2021.

У ПРОЦЕДУРИ: 3.266

ОБРАЂЕНО: 104.752

Опширније...