Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности оцењује да чињеница да Министарство правде већ више месеци ускраћује јавности Србије увид у садржину мишљења које је од Европске комисије добијено поводом Нацрта закона о заштити података о личности у грубој, очигледној супротности са правима јавности и грађана Србије.

Повереник је већ оценио да је текст Нацрта, са становишта правног поретка Србије конфузан и контрадикторан, а са практичног становишта готово неприменљив. Нацрт се уопште не бави уређењем питања која су се у вишегодишњој пракси показала као изузетно озбиљна, отвара могућност упоредног вођења поступака о истој ствари, предвиђа да Повереник примењује законе који су неприменљиви за независна контролна тела, притом без инструмената за њихову примену. Усвајање оваквог закона имало би за последицу још већу правну несигурност и директно угрозило права грађана. С тим у вези, Повереник ће ових дана доставити Министарству, још једном, веома обимно мишљење.

Представници Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности разговарали су са директорком Републичког Фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Драганом Калиновић, у вези са употребом картица за пензионере и заштитом података.

Повереник је, док је још била на нивоу идеје, подржао иницијативу Фонда ПИО, с почетка ове године, о намери издавања пензионерских картица са минимумом потребних података за доказивање статуса пензионера, оценивши да је решење корисно са становишта обраде и заштите података о личности. Осим што садржи минимум података неопходних у сврху идентификације, картицу за пензионере издаје Фонд ПИО који, у складу са законом, располаже матичним евиденцијама осигураника и корисника права као веродостојним извором података, за разлику од других персонализованих докумената које издају поједине локалне самоуправе (Сениор картице и сл.).

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности доставио је Вишем јавном тужилаштву (Посебном одељењу за високотехнолошки криминал) информацију о досадашњем току поступка надзора над спровођењем и извршавањем Закона о заштити података о личности (ЗЗПЛ) а поводом мобилне апликације "Изабрани доктор".

Повереник је Вишем јавном тужилаштву предложио да размотри достављену документацију и испита основаност сумњи које указују на извршење кривичног дела из члана 146. КЗ - неовлашћено прикупљање личних података.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности изразио је озбиљну забринутост поводом Нацрта закона о заштити података о личности који , уз оцену да представља "усаглашен текст са коментарима Европске комисије и Eurojust-а", Министарство правде недавно објавило на свом веб сајту.

Повереник оцењује да веома озбиљне разлоге за забринутост представљају како сама садржина закона тако и начин на који се он припрема, односно наводно води јавна расправа о њему.

С тим у вези повереник Родољуб Шабић је изјавио и следеће:

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности поднео је Уставном суду Републике Србије Предлог за утврђивање неуставности члана 45 став 4 Закона о заштити конкуренције.

Реч је о одредби која предвиђа да подаци које "заштити" Комисија за заштиту конкуренције "немају својство информација од јавног значаја у смислу закона којим се уређује слободан приступ информацијама од јавног значаја". Тако се наведени подаци желе у потпуности, независно од околности, искључити од домашаја јавности, што је потпуно супротно решењима из Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја којим се на јединствен начин уређује остваривање права јавности.

Збирни месечни статистички подаци у области доступности информацијама и заштите података о личности на дан 30.11.2019. У ПРОЦЕДУРИ: 3.958  ОБРАЂЕНО: 85.025

Опширније...
 Портал отворених података