Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности Милан Мариновић и министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић одржали су састанак којим је потврђен наставак добре сарадње две институције.

Уз честитке на избору, министар Ружић је информисао Повереника Мариновића о активностима које Министарство предузима како у примени прописа у области информација од јавног значаја и заштите података о личности, тако и о активностима на унапређењу нормативног ;оквира.

Тема састанка биле су и новине које се предлажу у Нацрту закона о изменама и допунама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, а који је у финалној фази усаглашавања текста. Иако је Закон о слободном приступу оцењен као један од најбољих у свету у овој области од стране еминентних међународних невладиних организација, пракса је показала да постоји потреба да се закон додатно унапреди како би се обезбедила његова пуна примена, укључујући и јачање службе Повереника.

Повереник је данас писмом упућеним председници Народне скупштине затражио одлагање примене новог Закона о заштити података о личности. Повереник је истакао да нови Закон о заштити података о личности представља велики изазов како за бројне органе власти који немају довољно капацитета да одговоре обавезама које намеће закон, тако и за привредне субјекте, као и улагање у погледу подизања свести о значају, обавезама или правима лица и улагање у информационе технологије и безбедност података.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности (Повереник) је од Министарства за европске интеграције, дана 05. јула 2019. године, примио Студију Европске комисије о процени усклађености Закона о заштити података о личности Републике Србије са прописима ЕУ (Студија).

У Студији се указује на одређене неусклађености новог Закона о заштити података о личности (ЗЗПЛ) са Уредбом ЕУ 2016/679 Европског парламента и Савета од 27. априла 2016. године, о заштити физичких лица у вези са обрадом података о личности и о слободном кретању таквих података (Општа уредба) и са Директивом ЕУ 2016/680 Европског парламента и Савета од 27. априла 2016, о заштити физичких лица у вези са обрадом података од стране надлежних тела у сврхе спречавања, истраге, откривања или гоњења за кривична дела или извршења казнених санкција и о слободном кретању таквих података (Полицијска директива).

Monografija poverenika 15 godina korica 2 final Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, уз учешће великог броја представника органа власти, дипломатског кора, медија, удружења грађана, организовао је скуп посвећен обележавању 15 година од успостављања институције Повереника. На скупу је представљена и „Јубиларна монографија 15 година рада Повереника“.;

Присутнима су се обратили Станојла Мандић, заменица повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, Маринко Радић, генерални секретар службе Повереника, Мојца Прелесник (Mojca Prelesnik), словеначка повереница и Невена Ружић, помоћница генералног секретара.

Поводом обележавања 15 година од успостављања институције Повереника, заменица повереника, Станојла Мандић, осврнула се на стање у области слободног приступа информацијама и заштите података о личности.

Бројка од 76.239 предмета, као и пораст броја предмета из године у годину, говори о препознавању потребе за постојањем овог независног орана. Генерални секретар се осврнуо на развој службе која је почела са 6 запослених у првој години, да би у 2019. служба бројала 76 људи, која је упркос кадровским и финансијским потешкоћама успела да привуче и задржи одличан кадар.

Надовезујући се на претходно изнете тврдње, Невена Ружић је указала да се све наведено и више од тога, налази у публикацији „Јубиларна монографија - 15 година рада Повереника“

На крају свечаног дела, словеначкој повереници Мојци Прелесник, уручена је захвалница за институционалну подршку и сарадњу, која се протеже од оснивања институције Повереника.

Решењем Повереника за информације од јавног значаја изаштиту података о личности од 9.5.2019. год. наложено је Градоначелнику града Београда да Савет за борбу против корупције Владе Републике Србије обавести да ли поседује уговор закључен између Града Београда и Републике Србије којим се регулишу трошкови уређења грађевинског земљишта на локацији обухваћеној планским документом из члана 2. Закона о утврђивању јавног интереса и посебним поступцима експропријације и издавања грађевинске дозволе ради реализације пројекта „Београд на води“, те да му, уколико такав уговор поседује, достави његову копију. Ово решење Град Београд је примио 14.5.2019., а рок за поступање по том решењу истекао је 17.5.2019. год.

Збирни месечни статистички

подаци у области доступности 

информацијама и заштите

података о личности

на дан 30.6.2020.

У ПРОЦЕДУРИ: 3.337

ОБРАЂЕНО: 90.777

Опширније...
 Портал отворених података