Представници Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности разговарали су са директорком Републичког Фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Драганом Калиновић, у вези са употребом картица за пензионере и заштитом података.

Повереник је, док је још била на нивоу идеје, подржао иницијативу Фонда ПИО, с почетка ове године, о намери издавања пензионерских картица са минимумом потребних података за доказивање статуса пензионера, оценивши да је решење корисно са становишта обраде и заштите података о личности. Осим што садржи минимум података неопходних у сврху идентификације, картицу за пензионере издаје Фонд ПИО који, у складу са законом, располаже матичним евиденцијама осигураника и корисника права као веродостојним извором података, за разлику од других персонализованих докумената које издају поједине локалне самоуправе (Сениор картице и сл.).

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности доставио је Вишем јавном тужилаштву (Посебном одељењу за високотехнолошки криминал) информацију о досадашњем току поступка надзора над спровођењем и извршавањем Закона о заштити података о личности (ЗЗПЛ) а поводом мобилне апликације "Изабрани доктор".

Повереник је Вишем јавном тужилаштву предложио да размотри достављену документацију и испита основаност сумњи које указују на извршење кривичног дела из члана 146. КЗ - неовлашћено прикупљање личних података.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности изразио је озбиљну забринутост поводом Нацрта закона о заштити података о личности који , уз оцену да представља "усаглашен текст са коментарима Европске комисије и Eurojust-а", Министарство правде недавно објавило на свом веб сајту.

Повереник оцењује да веома озбиљне разлоге за забринутост представљају како сама садржина закона тако и начин на који се он припрема, односно наводно води јавна расправа о њему.

С тим у вези повереник Родољуб Шабић је изјавио и следеће:

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности поднео је Уставном суду Републике Србије Предлог за утврђивање неуставности члана 45 став 4 Закона о заштити конкуренције.

Реч је о одредби која предвиђа да подаци које "заштити" Комисија за заштиту конкуренције "немају својство информација од јавног значаја у смислу закона којим се уређује слободан приступ информацијама од јавног значаја". Тако се наведени подаци желе у потпуности, независно од околности, искључити од домашаја јавности, што је потпуно супротно решењима из Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја којим се на јединствен начин уређује остваривање права јавности.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности оцењује да је саопштење НВО из Трстеника, Савета за мониторинг, људска права и борбу против корупције-Транспарентност, о томе да Повереник наводно није одговорио на њихов захтев за информацијама и у коме се инсинуира да Повереник нешто "крије" само још један у низу јефтиних покушаја дезинформисања јавности. Индикативно је да је то саопштење пренео и "јавни сервис" не тражећи од Повереника никакав коментар.

Имајући у виду да је готово очигледно ко стоји иза свега, "акција" је у буквално трагикомичном раскораку са најавама некакве наводне борбе државе против лажних вести.

А истина је да је Повереник одговорио у законском року од 15 дана на захтев за приступ информацијама. Очигледно се ради о нарученој, клијентелистичкој а невешто и провидно изведеној "акцији" чији је циљ скретање пажње јавности са неупоредиво озбиљнијих проблема у вези са радом државних органа на које Повереник указује.

Захтев за информацијама је иначе поднет 8. јуна емаилом, али очигледно намерно у нерадно време у петак у 19:32h. Захтев је заведен одмах, првог радног дана, 11. јуна, а на њега је, иако је по закону рок могао бити продужен на 40 дана, будући да је подразумевао деархивирање и достављање мноштва докумената, преко 400 страна, ипак одговорено 25. јуна, у законом предвиђеном року од 15 дана. Већ сутрадан, 26. јуна тражена документација је била у пошти у Трстенику која је покушала уручење, али тражилац информација, према до данас расположивим информацијама, није примио нити је након остављеног обавештења преузео исту.

Збирни месечни статистички подаци у области доступности информацијама и заштите података о личности на дан 31.12.2019. У ПРОЦЕДУРИ: 3.325 ОБРАЂЕНО: 86.696

Опширније...
 Портал отворених података