Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, испуњавајући своју законску обавезу, доставио је Народној скупштини Републике Србије Извештај о спровођењу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја и Закона о заштити података о личности у 2019. години.

Извештај је достављен и Влади Републике Србије и истакнут на веб презентацији Повереника.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, Милан Мариновић, као независан државни орган надлежан за контролу поштовања два од основних људских права - права на обавештеност и права на заштиту приватности, констатује да је, у мору лоших и ружних вести, у ово време тешких искушења за цео свет, за грађане Србије најважнија али и најпотребнија информација од јавног значаја да од данас у Србију почиње да стиже помоћ из НР Кине.

Непотребно је и спомињати колико је ова вест, у времену затворених граница и изразитог одсуства солидарности међу државама, значајна за све наше грађане.

Поводом обраћања већег броја лица, Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, Милан Мариновић, обавештава заинтересоване, да у ситуацији проглашеног ванредног стања, право на слободан приступ информацијама од јавног значаја није суспендовано, али да остварење овог права треба прилагодити новонасталим околностима.

Уредбом о мерама за време ванредног стања нису прописане мере којима се; одступа од Уставом зајемченог људског права на обавештеност (члан 51. Устава).

Полазећи од наведеног, органи јавне власти, и за време ванредног стања, имају обавезу да, у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја, поступају по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја који им буду поднети.

У последњих неколико дана учестала су обраћања родитеља школске деце Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, којима родитељи указују на то да просветни радници путем савремених електронских средстава комуникације (вајбер и фејсбук групе, имејлови и слично) захтевају доставу обавештења о здравственом стању ученика и њихових чланова породице, правдајући то захтевом школских управа и Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности обавештава све заинтересоване да ће за време трајања ванредног стања у Србији и с тим у вези примене мера Владе Републике Србије у циљу сузбијања ширења вируса COVID-19, а у односу на комуникацију са грађанима, служба Повереника радити на следећи начин:

  • Лица која имају потребу да комуницирају са службом Повереника могу то да чине телефоном, електронском поштом или класичном поштом, на контакт податке Повереника који су објављени на интернет страници Повереника, и то на тел. 011/3408900, мејл: ;
  • Писарница службе Повереника неће остваривати непосредан контакт са лицима која имају потребу да комуницирају са службом Повереника;
  • Представници службе Повереника неће примати странке нити ће остваривати непосредан контакт са лицима која имају потребу да комуницирају са службом Повереника.

Наведеним мерама, као и успостављеном организацијом рада запослених у служби, Повереник се доследно придружује реализацији мера Владе Републике Србије у циљу сузбијања ширења вируса COVID-19.

Збирни месечни статистички подаци у области доступности информацијама и заштите података о личности на дан 31.3.2020. У ПРОЦЕДУРИ: 3.550 ОБРАЂЕНО: 89.807

Опширније...
 Портал отворених података