Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности покренуо је поступак надзора над применом Закона о заштити података о личности у Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО Фонд), Генералном секретаријату председника Републике и Српској напредној странци.

Поверенику се обратило више грађана који наводе да су корисници пензија, а којима је у протеклих неколико дана поштом пристигло писмо адресирано на њих (име, презиме и адреса), из чије садржине се закључује да је упућено кориснику пензије, потписано од стране председника Републике Србије, са ознаком Српске напредне странке на коверти. Поједина од ових лица наводе да су писма адресирана на њихову малолетну децу, као кориснике породичне пензије.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности у писму које је упутио Комори јавних извршитеља указао је да је у више поступака надзора које је спроводио по представкама грађана утврдио неправилности и незаконитости у обради података о личности од стране јавних извршитеља, те да се, и поред неколико формалних упозорења које је Повереник упутио са таквом праксом наставља.

Повереник је подсетио да је једна од законом утврђених обавеза Коморе да се стара о томе да јавни извршитељи савесно и законито обављају свој посао, те да је с тим у складу обавеза Коморе да предузме све потребне кораке да би се са незаконитом праксом престало.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности поднео је кривичну пријаву против НН лица из Министарства одбране због тога што је, без законског основа, податке о личности из кадровског информационог система Министарства одбране и професионалног персоналног досијеа Д.Р., мајора и Д.Г. бившег мајора Војске Србије, доставило на велики број електронских адреса медија, али и других лица у земљи и иностранству.

Повереник је, претходно, у спроведеном поступку надзора, утврдио да је дошло до незаконите обраде личних података, укључујући и нарочито осетљиве, које Министарство у редовним приликама третира као "тајне". Након спроведеног поступка надзора Повереник је упутио Министарству одговарајуће Упозорење.

Министарство одбране је у изјашњењу поводом Упозорења обавестило Повереника о низу мера које ће тим поводом предузети, као и о томе да ће тим поводом одговарајући акти министра одбране бити достављени свим организационим јединицима Министарства одбране и Војске Србије.

Повереник оцењује као добро и корисно што ће Министарство предузети наведене мере. Међутим, иако је у Упозорењу Повереника указано на то да је наведеном обрадом личних података повређено неколико закона и чак извршено кривично дело из члана 146 КЗ, у оквиру наведених мера нису предвиђене никакве мере одговорности, па је Повереник поднео кривичну пријаву Првом основном јавном тужилаштву у Београду.

Повереник, не само поводом конкретног случаја, већ генерално, упозорава да је незаконита обрада података о личности из база података које по закону и у сврхе утврђене законом воде органи власти, у сврху јавног разрачунавања са критичарима или неистомишљеницима, попримила крајње забрињавајуће размере, а с тим у вези посебно брине што и у ситуацијама када је сумња да је извршено кривично дело више него очигледна, изостаје реакција надлежних, пре свега тужилаштва.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности Родољуб Шабић упутио је, поводом Предлога Закона о заштитити података о личности, писмо свим посланичким групама и самосталним народним посланицима у Народној скупштини Републике Србије.

Повереник је у писму још једном упозорио на то да веома бројне мањкавости, нелогичности и недоследности чине Предлог закона практично непримењивим. Међутим, Повереник је истакао да је непосредан повод за ово његово обраћање посебан разлог, нешто што и иначе изузетно лош предлог закона чини још лошијим.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности оцењује да је потребно да Влада односно надлежно министарство пружи јавности много више информација о најављеним изменама Закона о раду о којима је јуче извештавао већи број медија, будући да у недостатку довољно ваљаних информација та вест може изазвати доста нејасноћа и узнемирења.

Вест се, најкраће, своди на то да је "Привредна комора Србије предложила измене Закона о раду", да ће те "крупне измене" бити "убрзо спроведене", и да се изменама "омогућава послодавцима да дају отказ лицима која користе лажно боловање".

С тим у вези повереник указује на следеће:

Збирни месечни статистички подаци у области доступности информацијама и заштите података о личности

на дан 30.4.2020.
У ПРОЦЕДУРИ: 3.533
ОБРАЂЕНО: 90.082

Опширније...
 Портал отворених података