Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности оцењује да је јучерашње саопштење Министарства одбране, поводом решења којим је Повереник забранио Министарству да врши обраду података из приватних инфо-комуникационих уређаја без налога суда, потпуно неодговоран покушај дезинформисања јавности.

У поступку надзора који Повереник спроводи, Министарство је испољило забрањавајући дилентатизам, непознавање права и аљкавост, али више од тога брине спремност Министарства да пласира неистине, а поготово бесмислене инсинуације о "политичком деловању" и "пристрасности" Повереника будући да Повереник, за разлику од Министарства, поступа стриктно по закону.

Чињенице су следеће:

-Поступак надзора Повереник је покренуо 21.3.2018. поводом представке Војног синдиката у којој је указано на то да је министар одбране издао наредбу да запослени у Војсци и Министарству потпишу "сагласност" да подаци из њихових приватних телефона могу бити предмет обраде. Повереник је тада од Министарства затражио да се изјасни о правном основу и другим релеватним питањима и да достави релевантне документе, а нарочито спорну наредбу министра. У остављеном року Министарство то није учинило, а последњег дана рока Поверенику је достављен допис ВБА који је, најблаже речено, био чудан и практично неразумљив, и он без тражених докумената.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности донео је решење којим се Министарству одбране Републике Србије, забрањује обрада података о личности садржаних у привремено одузетим приватним информационо-телекомуникационим средствима, на основу Изјаве коју, на основу наређења министра одбране, потписују запослени у Војсци Србије и Министарству одбране, односно без судског налога.

Повереник је претходно, 3.4.2018. Министарство упозорио на неправилности у обради података и обавезао да га се изјасни о предузетим мерама и планираним активностима за отклањање тих неправилности. Истом приликом, Повереник је од Министарства затражио да достави и одговоре на постављена питања и да достави сву релевантну документацију, што је Министарство пропустило да учини.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности поводом кривичне пријаве коју је ЈКП "Чистоћа" из Новог Сада поднело против ТВ Канал 9 и Удружења за заштиту права потрошача "Просперитет", због тога што су се користили правима зајамченим у Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја, оцењује да је реч о поступку чији значај је далеко већи од појединачног случаја, који је са становишта права јавности врло забрињавајући.

            Подношење кривичне пријаве против било кога, само због тога што се користио својим на закону заснованим правом, је апсурдно.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности оцењује да су у поступку издавања безбедносног сертификата означеног степеном "ДРЖАВНА ТАЈНА" Родољубу Шабићу, поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, прекршен низ, практично све релевантне одредбе Закона о тајности података.

Кршење закона, а поготово безразложно одугловачење поступка безбедносне провере и његово даље, ничим образложено пролонгирање, има за последицу то да је повереник (будући да је важност сертификата који је имао у међувремену истекла) остао без сертификата, који је нужна претпоставка за приступ неким од класификованих докумената, односно за обављање неких од најделикатнијих задатака из његове надлежности.

Овакво поступање утолико је теже схватљиво и објашњиво што повереник спада у круг изузетно малог броја лица којима је претходних година два пута издаван сертификат највишег степена, који је, дакле, два пута пролазио најригорознију, посебну безбедносну проверу, што би требало да битно олакшава поступак провере.

У писму упућеном директору БИА, повереник га је позвао да без одлагања, разлоге за овакво поступање изнесе пред јавност.

ПОВЕРЕНИК ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ УПУТИО ПИСМА ПРЕДСЕДНИЦИМА НОВИНАРА УНС, НУНС, НДНВ, ПОВОДОМ СВЕТСКОГ ДАНА СЛОБОДЕ МЕДИЈА

"Поводом 3.маја, Светског дана слободе медија, упућујем честитке и најбоље жеље за успехе на личном и професионалном плану Вама и свим чланицама и члановима Вашег удружења.

 Желим Вам успех у настојањима да заједно са надлежним државним институцијама дате допринос остваривању важних циљева као што су, на првом месту, много примеренија и економска и социјална позиција новинара у друштву, а потом пуна транспарентност медијског власништва, доступност јавности информација о финансирању медија из јавних извора, сузбијање механизама аутоцензуре, заустављање све шире таблоидизације и сл. С тим у вези, посебно се надам да ће надлежни разумети и искористити допринос који Ваша професија може дати досад забрињавајуће стерилном процесу израде медијске стратегије.

Посебно Вам желим успех и у остваривању циљева за које је допринос новинара и медија потпуно незаобилазан. Професионалне асоцијације новинара су једине које својим активностима могу и морају да смање огроман раскорак између вредних, професионалних, етичких стандарда уписаних у новинарске кодексе и практичног деловања неких медија и „медијских" радника који са тим стандардиима готово да и немају везе.

Веома ценим чињеницу да чланови Вашег удружења континуирано користе права из Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја и тако од њих праве ефикасно средство демократске контроле јавности над радом власти. И овом приликом потврђујем спремност и обавезу мојих сарадника и моју да, у оквиру објективних могућности, новинарима и медијима помогнемо у остваривању њихове важне друштвене функције." 

Збирни месечни статистички подаци у области доступности информацијама и заштите података о личности на дан 30.11.2019. У ПРОЦЕДУРИ: 3.958  ОБРАЂЕНО: 85.025

Опширније...
 Портал отворених података