Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности учестало пристижу пријаве грађана поводом лажних наградних игара које се постављају на интернету (на друштвеним мрежама, преко мобилних апликација и сл.). Организатори лажних наградних игара се служе називом неког од познатих привредних друштава или брендова и од учесника траже достављање фотографије или скенираног личног документа, углавном личне карте или пасоша, на  којој је потребно да се види фотографија тог лица. Након кратког временског периода, наведена интернет страница или налог на друштвеној мрежи на којој је постављена лажна наградна игра се гаси. Прибављени лични подаци грађана, односно копије њихових личних докумената, остају у поседу непознатих лица, са не малом вероватноћом да могу бити злоупотребљени.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности Родољуб Шабић оцењује да су јавно изнете оцене председнице Владе Ане Брнабић о некаквој наводној "неспремности Повереника да сарађује" дате у контексту оправданих, оштрих реакција јавности на нека веома лоша решења из Нацрта закона о изменама и допунама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, некоректне и лишене сваког основа.

Повереник је у писму упућеном председници Владе, указао да је само током 2017.године дао 79 мишљења на нацрте и предлоге закона и других подзаконских аката и прописа, од чега 60 на нацрте и предлоге закона, нека од њих и изузетно обимна.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности упознао се са садржином Нацрта закона о изменама и допунама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја о ком се спроводи јавна расправа и доставио је Министарству државне управе и локалне самоуправе начелно мишљење.

Повереник ће мишљење на конкретне појединачне чланове будућег Нацрта закона доставити министарству накнадно, по добијању Нацрта на мишљење у складу са чланом 46. Пословника Владе Републике Србије.

Повереник начелно поздравља намеру да се приступи изменама и допунама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја. Међутим, начелна подршка Повереника односи се само на измене и допуне које би водиле унапређењу права, уклањању правне несигурности и препрека уочених у досадашњој пракси што, нажалост, није случај са објављеним текстом Нацрта закона.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности оцењује као неозбиљно, неодговорно и недостојно, јучерашње саопштење Министарства одбране поводом Упозорења Повереника Министарству, да је обрада података о личности садржаних у приватним информационо-телекомуникационим средствима без судског налога, на основу изјаве коју на основу наређења министра одбране, потписују запослени у Војсци Србије и Министарству одбране, представља недозвољену обраду података о личности, супротну одредбама члана 8. тачка 1. ЗЗПЛ.

Посебно је неозбиљно да Министарство "обавештава" јавност да је Поверенику "одговорила" Војнобезбедносна агенција, будући да је Повереник о тој чињеници и о садржини акта који је примио од ВБА, сам у јучерашњем саопштењу обавестио јавност. А сасвим је недостојна инсинуација садржана у саопштењу Министарства, којом се законита акција Повереника у циљу заштите Уставом зајемченог права великог броја припадника Министарства одбране и Војске Србије, покушава представити као некакав "политички" потез.

Чињенице су следеће:

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности је Министарству одбране Републике Србије издао Упозорење да је обрада података о личности садржаних у привремено одузетим приватним информационо-телекомуникационим средствима без судског налога, на основу изјаве коју на основу наређења министра одбране П број 22-42 од 02.03.2018. године, потписују запослени у Војсци Србије и Министарству одбране, представља недозвољену обраду података о личности, супротну одредбама члана 8. тачка 1. ЗЗПЛ.

Претходно, Повереник је покренуо поступак надзора над применом Закона о заштити података о личности од стране Министарства одбране, а по пријави Војног синдиката Србије.

У пријави је наведено да је министар одбране Републике Србије издао Наређење, којим се свим запосленима у Војсци Србије и Министарству одбране, наређује да потпишу изјаву којом дају пристанак да им, у случају непоштовања забране уношења приватних информационо-телекомуникационих средстава, у одређене просторије Министарства одбране и Војске Србије, у којима је то изричито забрањено, усмено или писмено, ова средства буду привремено одузета од припадника унутрашње службе, односно других надлежних органа и да садржина тих средстава буде предмет прегледа.

Збирни месечни статистички подаци у области доступности информацијама и заштите података о личности на дан 30.11.2019. У ПРОЦЕДУРИ: 3.958  ОБРАЂЕНО: 85.025

Опширније...
 Портал отворених података