Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности Родољуб Шабић оцењује да су јавно изнете оцене председнице Владе Ане Брнабић о некаквој наводној "неспремности Повереника да сарађује" дате у контексту оправданих, оштрих реакција јавности на нека веома лоша решења из Нацрта закона о изменама и допунама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, некоректне и лишене сваког основа.

Повереник је у писму упућеном председници Владе, указао да је само током 2017.године дао 79 мишљења на нацрте и предлоге закона и других подзаконских аката и прописа, од чега 60 на нацрте и предлоге закона, нека од њих и изузетно обимна.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности упознао се са садржином Нацрта закона о изменама и допунама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја о ком се спроводи јавна расправа и доставио је Министарству државне управе и локалне самоуправе начелно мишљење.

Повереник ће мишљење на конкретне појединачне чланове будућег Нацрта закона доставити министарству накнадно, по добијању Нацрта на мишљење у складу са чланом 46. Пословника Владе Републике Србије.

Повереник начелно поздравља намеру да се приступи изменама и допунама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја. Међутим, начелна подршка Повереника односи се само на измене и допуне које би водиле унапређењу права, уклањању правне несигурности и препрека уочених у досадашњој пракси што, нажалост, није случај са објављеним текстом Нацрта закона.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности оцењује као неозбиљно, неодговорно и недостојно, јучерашње саопштење Министарства одбране поводом Упозорења Повереника Министарству, да је обрада података о личности садржаних у приватним информационо-телекомуникационим средствима без судског налога, на основу изјаве коју на основу наређења министра одбране, потписују запослени у Војсци Србије и Министарству одбране, представља недозвољену обраду података о личности, супротну одредбама члана 8. тачка 1. ЗЗПЛ.

Посебно је неозбиљно да Министарство "обавештава" јавност да је Поверенику "одговорила" Војнобезбедносна агенција, будући да је Повереник о тој чињеници и о садржини акта који је примио од ВБА, сам у јучерашњем саопштењу обавестио јавност. А сасвим је недостојна инсинуација садржана у саопштењу Министарства, којом се законита акција Повереника у циљу заштите Уставом зајемченог права великог броја припадника Министарства одбране и Војске Србије, покушава представити као некакав "политички" потез.

Чињенице су следеће:

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности је Министарству одбране Републике Србије издао Упозорење да је обрада података о личности садржаних у привремено одузетим приватним информационо-телекомуникационим средствима без судског налога, на основу изјаве коју на основу наређења министра одбране П број 22-42 од 02.03.2018. године, потписују запослени у Војсци Србије и Министарству одбране, представља недозвољену обраду података о личности, супротну одредбама члана 8. тачка 1. ЗЗПЛ.

Претходно, Повереник је покренуо поступак надзора над применом Закона о заштити података о личности од стране Министарства одбране, а по пријави Војног синдиката Србије.

У пријави је наведено да је министар одбране Републике Србије издао Наређење, којим се свим запосленима у Војсци Србије и Министарству одбране, наређује да потпишу изјаву којом дају пристанак да им, у случају непоштовања забране уношења приватних информационо-телекомуникационих средстава, у одређене просторије Министарства одбране и Војске Србије, у којима је то изричито забрањено, усмено или писмено, ова средства буду привремено одузета од припадника унутрашње службе, односно других надлежних органа и да садржина тих средстава буде предмет прегледа.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности оцењује да се и иначе врло лоша ситуација у вези са односном надлежних према праву грађана на заштиту података о личности, у последње време додатно погоршава.

Остављајући, бар овом приликом по страни веома лоше вођену наводну "јавну расправу" о и иначе лошем и практично неприменљивом Нацрту новог Закона о заштити података о личности, Повереник упозорава да су све чешћи случајеви грубих повреда права на заштиту података о личности. Посебно су забрињавајући они код којих је евидентна сумња у извршење кривичног дела, а на који тужилаштва и МУП по правилу не реагују, попут нпр. недавног објављивања података о корисницима социјалне помоћи у Пожеги, поводом кога је Повереник покренуо поступак надзора.

Независно од тог случаја, Повереник је покренуо поступак надзора према Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, и према предузетнику регистрованом под називом „Софтверски инжењеринг PC COM“ из Београда, а поводом објављивања нарочито осетљивих података о личности, као што су подаци о жртвама породичног насиља и примању социјалне помоћи, на интернет презентацији овог предузетника.

Збирни месечни статистички подаци у области доступности информацијама и заштите података о личности на дан 30.9.2019. У ПРОЦЕДУРИ: 3.535 ОБРАЂЕНО: 81.734

Опширније...
 Портал отворених података