Повереник за информације од јавног значаја је у Новом Саду у Независном друштву новинара Војводине, у оквиру Програма едукације новинара који се реализује са мисијом ОЕБС-а у Србији, разговарао са великом групом новинара о питањима остваривања слободе приступа информацијама.

 

Повереник за информације је у београдском Медија центру, учествовао у раду скупа који је организовало Удружење америчких правника - Иницијатива за владавину права (АБАЦЕЕЛИ), посвећеног презентацији анализе Закона о слободном приступу информацијама, као и резултата истраживања о примени закона.

 

Повереник за информације од јавног значаја Родољуб Шабић учествовао је у Новом Пазару у раду семинара о слободном приступу информацијама, организованог у сарадњи са Мисијом ОЕБС-а у нашој земљи, а посвећеног новинарима и представницима медија. У обраћању учесницима Повереник је нагласио  да, новинари и медији, доследним инсистирањем на слободи приступа информацијама, могу дати изузетно значајан допринос остваривању витално важних транзиционих циљева друштва.

 

Повереник за информације од јавног значаја, на основу већег броја питања новинара и медија,  оцењује да су неке контрадикторне и нејасне изјаве одговорних у вези са случајем приступа информацијама из уговора о концесији за ауто-пут Хоргош-Пожега, код дела јавности изазвале недоумице о чињеницама релевантним у овој  правној ствари, али и о садржини и домашају Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, што може да има штетне последице које превазилазе границе појединачног случаја. С тим у вези, Повереник истиче да се при одлучивању није бавио питањима као што су оправданост концесије, избор путног правца, потреба преиспитивања уговора и сл., већ искључиво питањем права јавности да зна.

 

Поверенику за информације од јавног значаја обраћао се велики број новинара и медија заинтересованих за исход поступака по жалбама које је председник скупштине АП Војводине Бојан Костреш поднео због недобијања информација о концесији за аутопут Хоргош - Пожега.

Збирни месечни статистички

подаци у области доступности 

информацијама и заштите

података о личности

на дан 30.6.2020.

У ПРОЦЕДУРИ: 3.337

ОБРАЂЕНО: 90.777

Опширније...
 Портал отворених података