У досадашњој пракси примене Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, Врховном суду Србије на основу чл. 27 Закона, који предвиђа да се против решења Повереника може покренути управни спор, поднето је 32 тужбе. У 6 случајева у којима је до сада одлучивао, суд је тужбе одбацио или одбио као недопуштене, односно неосноване.

 

Повереник за информације од јавног значаја у сарадњи са мисијом ОЕБС-а у Србији објавио је Водич кроз Закон о слободном приступу информацијама на ромском језику.

 

Председник Народне скупштине Републике Србије Предраг Марковић и Повереник за информације од јавног значаја Родољуб Шабић разговарали су данас о проблемима остваривања и заштите слободе приступа информацијама од јавног значаја.

 

Повереник за информације од јавног значаја, поводом Предлога закона о страним улагањима, оцењује да је веома важно да у поступку усвајања овог закона у Народној скупштини буду процењене и отклоњене могуће негативне последице усвајања, најблаже речено, веома контраверзних одредби члана 28. ст. 4. овог Предлога закона. Реч је о одредби која предвиђа да су информације о страним улагањима, независно од Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, апсолутно недоступне јавности, осим  уз сагласност страних улагача.     

Данас је из штампе изашло поновљено издање Водича кроз Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја.

 

Повереник за информације је Водич, у тиражу од 20.000 примерака, објавио у сарадњи са „Службеним гласником“ и већи део тиража биће дистрибуиран директно претплатницима „Службеног гласника“.

Збирни месечни статистички подаци у области доступности информацијама и заштите података о личности на дан 31.3.2020. У ПРОЦЕДУРИ: 3.550 ОБРАЂЕНО: 89.807

Опширније...
 Портал отворених података