Поверенику за информације од јавног значаја последњих дана се обраћао већи број представника медија и грађана интересујући се за проблеме  у вези са приступом информацијама садржаним у уговору о продаји  РТБ Бор румунској компанији КУПРОМ.

 

Повереник за информације од јавног значаја је Народној скупштини Републике Србије данас доставио Извештај о спровођењу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја у 2006. години.

 

Поверенику за информације од јавног значаја обраћао се већи број новинара из више медија поводом информација о финансирању протекле изборне кампање. У основи интересовање се сводило на питање: Да ли су извештаји о финансирању које су странке доставиле Републичкој изборној комисији за јавност доступне и пре него што буду објављене у Службеном гласнику?    

 

Повереник за информације од јавног значаја данас је, са експертима Европске агенције за реконструкцију, разговарао о неким специфичним проблемима у вези са заштитом података о личности. У разговору је заједнички констатовано да доношење новог, са европским стандардима усаглашеног закона као и успостављање ефикасног механизма заштите података о личности  треба да буде један од приоритетних задатака нове власти.    

 

Повереник за информације од јавног значаја оцењује да би стриктном применом, односно коректним односом према одговарајућим одредбама Закона о финансирању политичких странака, учесници у изборима одмах након избора могли дати значајан допринос афирмацији слободе приступа информацијама као снажног средства демократске контроле и ефикасног антикорупцијског механизма.    

Збирни месечни статистички

подаци у области доступности

информацијама и заштите

података о личности

на дан 30.11.2020.

У ПРОЦЕДУРИ: 3.115

ОБРАЂЕНО: 95.482

Опширније...
 Портал отворених података