Повереник за информације од јавног значаја Родољуб Шабић сусрео се данас са др Атилом Петерфалвијем, парламентарним омбудсманом за заштиту података и слободу приступа информацијама Републике Мађарске.     

 

Повереник за информације од јавног значаја сматра да поступање по препорукама из недавно објављеног извештаја експерата ГРЕЦО-а (Антикорупцијска иницијатива групе земаља СЕ за борбу против корупције) може дати значајан допринос борби против корупције. Повереник оцењује да је веома добро и то што се у препорукама наглашава антикорупцијски потенцијал Закона о слободном приступу информацијама и од власти тражи обука државних службеника посвећена правима грађана која су предвиђена овим законом, као и информисање шире јавности о садржини овог закона.     

 

У досадашњој пракси примене Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, Врховном суду Србије на основу чл. 27 Закона, који предвиђа да се против решења Повереника може покренути управни спор, поднето је 32 тужбе. У 6 случајева у којима је до сада одлучивао, суд је тужбе одбацио или одбио као недопуштене, односно неосноване.

 

Повереник за информације од јавног значаја у сарадњи са мисијом ОЕБС-а у Србији објавио је Водич кроз Закон о слободном приступу информацијама на ромском језику.

 

Председник Народне скупштине Републике Србије Предраг Марковић и Повереник за информације од јавног значаја Родољуб Шабић разговарали су данас о проблемима остваривања и заштите слободе приступа информацијама од јавног значаја.

Збирни месечни статистички подаци

у области доступности информацијама

и заштите података о личности

на дан 31.7.2020.

У ПРОЦЕДУРИ: 3.325

ОБРАЂЕНО: 92.513

Опширније...
 Портал отворених података