Повереник за информације од јавног значаја Родољуб Шабић разговарао је данас са Наташом Пирц Мусар, Повереницом за информације Републике Словеније.

 

Повереник за информације од јавног значаја Родољуб Шабић сусрео се данас са др Атилом Петерфалвијем, парламентарним омбудсманом за заштиту података и слободу приступа информацијама Републике Мађарске.     

 

Повереник за информације од јавног значаја сматра да поступање по препорукама из недавно објављеног извештаја експерата ГРЕЦО-а (Антикорупцијска иницијатива групе земаља СЕ за борбу против корупције) може дати значајан допринос борби против корупције. Повереник оцењује да је веома добро и то што се у препорукама наглашава антикорупцијски потенцијал Закона о слободном приступу информацијама и од власти тражи обука државних службеника посвећена правима грађана која су предвиђена овим законом, као и информисање шире јавности о садржини овог закона.     

 

У досадашњој пракси примене Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, Врховном суду Србије на основу чл. 27 Закона, који предвиђа да се против решења Повереника може покренути управни спор, поднето је 32 тужбе. У 6 случајева у којима је до сада одлучивао, суд је тужбе одбацио или одбио као недопуштене, односно неосноване.

 

Повереник за информације од јавног значаја у сарадњи са мисијом ОЕБС-а у Србији објавио је Водич кроз Закон о слободном приступу информацијама на ромском језику.

Збирни месечни статистички

подаци у области доступности

информацијама и заштите

података о личности

на дан 30.11.2020.

У ПРОЦЕДУРИ: 3.115

ОБРАЂЕНО: 95.482

Опширније...
 Портал отворених података