ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Поводом одлуке Врховног савета одбране да скине државну тајну са објекта за посебне намене «Караш» у Топчидеру као и поводом отворених питања у вези са статусом Бранислава Пухала припадника Војске Србије и Црне Горе, Поверенику за информације од јавног значаја обраћао се већи број новинара из различитих медија.

Повереник за информације од јавног значаја оцењује да је веома важно да Народна скупштина Републике Србије без одлагања стави на дневни ред и усвоји нужне измене Закона о јавном информисању.

Посебно је битно да се интервенише на члану 101 важећег Закона. Тим чланом је утврђен рок након чијег истека треба да престану са радом штампана јавна гласила која се финансирају из јавних прихода. Поводом тога Повереник Родољуб Шабић је изјавио следеће:

 Портал отворених података

Збирни месечни статистички
подаци
 у области доступности
информацијама
 и заштите
података
 о личности

на дан 31.8.2021.
У ПРОЦЕДУРИ: 3.293
ОБРАЂЕНО: 103.943

Опширније...