ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности поднео је захтеве за покретање прекршајних поступака против Центра за социјални рад Краљево, Центра за социјални рад "Свети Сава" Ниш, Центра за социјални рад Зрењанин и Центра за социјални рад "Солидарност" Панчево и директора наведених центара као одговорних лица. Повереник је захтев за покретање прекршајног поступка поднео и против предузетника који је сачинио упутство за употребу софтвера за службене потребе центара за социјални рад.

Претходно је Повереник спровео поступак надзора у коме је утврђено да су наведени центри за социјални рад нарочито осетљиве податке корисника услуга социјалне заштите, као што су подаци о жртви насиља, националној припадности, полу, језику, здравственом стању и примању социјалне помоћи, без сагласности лица о чијим подацима се ради, односно без ваљаног правног основа, ставили, "у сврху" израде упутства, на располагање предузетнику који их је, заједно са поменутим упутством објавио на својој интернет презентацији (и то без адекватних мера заштите) и тиме их учинио доступним неограниченом броју неовлашћених лица – корисника интернета.

Предметне податке Закон о заштити података о личности третира као тзв. нарочито осетљиве и предвиђа да је њихова обрада допуштена искључиво на основу слободно датог пристанка лица о којима се ради.

Повереник оцењује да је овај случај, чак и полазећи од претпоставке да није постојала никаква зла намера, само један у недопустиво великом броју све учесталијих случајева који илуструју сасвим неадекватан однос одговорних према праву грађана на заштиту података о личности, односно потпуно неразумевање и потцењивање значаја тог права.

Врло је забрињавајуће што иза таквих случајева веома често стоје управо они чији би приоритетан задатак морао да буде заштита права грађана, дакле органи власти на различитим нивоима, а поготово брине то што одговорност за кршење закона и права готово по правилу изостаје, чак и у оним случајевима у којима је евидентна сумња да је почињено кривично дело.