ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности доставио је Вишем јавном тужилаштву (Посебном одељењу за високотехнолошки криминал) информацију о досадашњем току поступка надзора над спровођењем и извршавањем Закона о заштити података о личности (ЗЗПЛ) а поводом мобилне апликације "Изабрани доктор".

Повереник је Вишем јавном тужилаштву предложио да размотри достављену документацију и испита основаност сумњи које указују на извршење кривичног дела из члана 146. КЗ - неовлашћено прикупљање личних података.

Ради се о сумњи да је дошло до озбиљне компромитације збирки података о личности грађана Републике Србије, и то матичне евиденције РФЗО, те Интегрисаног здравственог информационог система (ИЗИС). Нарочито осетљиви подаци грађана који се обрађују на основу закона, употребом промовисане апликације уступљени су привредном друштву, Д.о.о. проблематичног статуса, и то за сврхе директног маркетинга и профилисања грађана. Услови коришћења и политика приватности апликације, који ово недвосмислено потврђују, одмах пошто је Повереник отворио поступак надзора, уклоњени са интернета и до данас нису доступни, тако да је сасвим непознато под којим условима се подаци користе.

Након отварања поступка надзора, апликација је претрпела више измена, од којих је најзначајнија та што је, као власник исте, уместо привредног друштва Sorsix International д.о.о., сада означено Министарство здравља РС, уз ознаку да апликација представља саставни део ИЗИС-а. Али, с обзиром да министарство није законом предвиђени руковалац ИЗИС, већ је то Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“, неминовно се отвара питање законитости обраде података, односно неовлашћеног приступа подацима из ИЗИС-а.

Иначе, утврђивање чињеница у поступку надзора који је обухватио „Sorsix International“ д.о.о., Републички фонд за здравствено осигурање, Министарство здравља РС и Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“, суочило се са, најблаже речено, неочекиваним препрекама. Комуникација са фирмом Sorsix д.о.о. била је практично немогућа, безуспешно је више пута покушавана достава писмених аката. Шта више, током поступка надзора утврђено је да Sorsix International доо није имао ни валидне податке за контакт, ни законског заступника. Директорка је поднела оставку још у мају, а нови директор, страни држављанин, постављен тек пре неки дан.

РФЗО је, једини од субјеката који су били предмет поступка надзора, дао тражено изјашњење. Актом од 7.6.2018. године, обавестио је Повереника да „... развој апликације је извршен у складу са инструкцијом коју је стручној служби дало Министарство здравља. Републички фонд ни на који начин није био укључен у ове послове и није упознат са тиме шта је Министарство од података доставило предметном предузећу ... „.

Министарство здравља и Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“, у поступку надзора, и поред уредно достављеног захтева за изјашњење а потом ургенције, нису одговорили Поверенику на постављена питања. Тиме су, не само отежали утврђивање релевантних чињеница него и починили законом предвиђен кажњив прекршај, због чега је Повереник данас против министра здравља и директора Института поднео захтеве за покретање прекршајног поступка.