ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Велики број грађана обратио се Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности поводом предизборне политичке кампање, која се спроводи „од врата до врата“, са тврдњама да активисти политичких странака располажу њиховим подацима о личности.

Овим путем Повереник наглашава да политичке странке морају поштовати одредбе Закона о заштити података о личности, а посебно његова начела, која се тичу законите, поштене и транспарентне обраде података. Такође, Повереник скреће пажњу политичким странкама да подаци о политичком мишљењу представљају посебну врсту података;о личности чија обрада је рестриктивна.

Повереник упућује грађане да своја права према политичким странкама поводом обраде података о личности, па и право на брисање података, могу остварити подношењем захтева тим странкама, у складу са Законом о заштити података о личности, након чега могу поднети притужбу Поверенику, односно тужбу суду. Формуларе ових захтева грађани могу пронаћи на веб презентацији Повереника, на адреси https://cutt.ly/xr7qnzb.

Повереник подсећа јавност да су кампање „од врата до врата“ уобичајени начин политичког деловања у великом броју држава, као што су Велика Британија, САД, Канада, Аустралија. Међутим, с обзиром да иста кампања увек изазива узнемиреност грађана у нашој земљи, Повереник већ годинама, током практично сваког изборног процеса, упозорава на поштовање заштите личних података грађана, те да је логично и сврсисходно законом уредити ову област.