Читај ми

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности често сазнаје из средстава јавног информисања и од грађана о повредама безбедности података о личности, односно да је дошло до случајног или незаконитог уништења, губитка, измене, неовлашћеног откривања или приступа истим подацима.

Овим поводом, Повереник подсећа све руковаоце података о личности да, у складу са Законом о заштити података о личности, имају обавезу да о повреди података о личности обавесте Повереника без непотребног одлагања, или, ако је то могуће, у року од 72 часа од сазнања за повреду. 

Пријава повреде података о личности врши се у складу са правилником, који је доступан на интернет презентацији Повереника на адреси Правилник о о обрасцу обавештења о повреди података о личности и начину обавештавања Повереника.

На овом месту напомињемо да руковалац који не обавести Повереника о повреди безбедности података сноси прекршајну одговорност, у складу са одредбама Закона о заштити података о личности.


 Портал отворених података

Збирни месечни статистички подаци у области доступности информацијама и заштите података о личности

на дан 30.4.2021.
У ПРОЦЕДУРИ: 3.535
ОБРАЂЕНО: 100.308

Опширније...