ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Током последња два дана Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности примио је већи број жалби изјављених због „ћутања“ здравствених и просветних установа по захтевима којима су тражене информације о опремљености тих установа за борбу против ширења корона вируса (поседовање заштитних маски, дезинфенкционих средстава за чишћење и сл.).

С тим у вези, Повереник подсећа да су информације којима располаже орган власти, а које се односе на угрожавање, односно заштиту здравља становништва и животне средине, хитног карактера. У односу на њих оправдани интерес јавности да зна увек постоји и орган власти не може да доказује супротно. Осим тога, по захтевима за приступ таквим информацијама орган јавне власти је дужан да поступи без одлагања, а најкасније у року од 48 сати од пријема захтева (члан 16. став 2. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја).

Повереник такође подсећа да је поражавајуће што се и даље највећи број жалби (преко 80%) изјављује против органа јавне власти због њиховог непоступања по захтевима за приступ инфорацијама ( тзв. ћутање), а што је посебно недопустиво када су у питању информације које се односе на јавно здравље.

У ситуацији у којој је у нашој земљи откривен већи број оболелих од корона вируса и постоји страх становништва од ширења заразе, пружање правовремених и тачних информација је од суштинског значаја.  Стога Повереник апелује на све органе јавне власти, не само да хитно и без одлагања поступају по захтевима који су у вези са спречавањем ширења корона вируса и заштитом здравља становништва, већ и да проактивно делују, тј. да проактивно објављују што већи број информација у вези са наведеним питањима. Правовремено и тачно информисање јавности извесно може допринети смањењу узнемирености грађана и спречавању настанка панике. Повереник наглашава да приликом објављивања информација о оболелим лицима треба водити рачуна да се тиме не повређује приватност тих лица и не открива њихов идентитет, већ да се објави само минимум оних података који је неопходан у циљу заштите јавног здравља и смањења броја оболелих.