Читај ми

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности обавештава све заинтересоване да ће за време трајања ванредног стања у Србији и с тим у вези примене мера Владе Републике Србије у циљу сузбијања ширења вируса COVID-19, а у односу на комуникацију са грађанима, служба Повереника радити на следећи начин:

  • Лица која имају потребу да комуницирају са службом Повереника могу то да чине телефоном, електронском поштом или класичном поштом, на контакт податке Повереника који су објављени на интернет страници Повереника, и то на тел. 011/3408900, мејл: office@poverenik.rs ;
  • Писарница службе Повереника неће остваривати непосредан контакт са лицима која имају потребу да комуницирају са службом Повереника;
  • Представници службе Повереника неће примати странке нити ће остваривати непосредан контакт са лицима која имају потребу да комуницирају са службом Повереника.

Наведеним мерама, као и успостављеном организацијом рада запослених у служби, Повереник се доследно придружује реализацији мера Владе Републике Србије у циљу сузбијања ширења вируса COVID-19.


Збирни месечни статистички
подаци 
у области доступности
информацијама 
и заштите
података 
о личности

на дан 30.9.2020.
У ПРОЦЕДУРИ: 3.320
ОБРАЂЕНО: 93.804

Опширније...
 Портал отворених података