Читај ми

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, Милан Мариновић, обавештава јавност да је Међународна конференција повереника за информације (ICIC), у чијем раду учествује Повереник, донела саопштење којим се указује на важност остваривања права на приступ информацијама од јавног значаја за време трајања пандемије корона вируса (COVID-19).

Повереник истиче да је и пре проглашења ванредног стања у Србији указивао на значај остваривања овог права, поготово на приступ оним информацијама које су у вези са спречавањем ширења корона вируса, сматрајући да постоји оправдан интерес јавности да зна те информације.

Повереник је том приликом такође апеловао на све органе јавне власти да без одлагања поступају по захтевима који су у вези са спречавањем ширења корона вируса и заштитом здравља становништва, али и да проактивно делују, тј. да проактивно објављују што већи број информација у вези са наведеним питањима.

Међународна конференција повереника за информације у свом саопштењу, поред осталог, истиче да у овој ситуацији органи власти морају доносити важне одлуке које утичу на јавно здравље, грађанске слободе и благостање људи. Ова конференција такође указује да је право јавности да зна информације о таквим одлукама од виталног значаја и заузима се за прагматичан став да је потребно уредити колико брзо би органи власти требало да одговарају на захтеве за приступ информацијама од јавног значаја.

Ова конференција истиче и да органи власти морају да препознају значај јасне и транспарентне комуникације, као и доброг вођења евиденција, јер ће овај период наше историје бити предмет озбиљних анализа.

Текст саопштења Међународне конференције повереника за информације можете погледати овде.


 Портал отворених података

Збирни месечни статистички
подаци у области доступности
информацијама и заштите
података о личности

на дан 31.3.2021.
У ПРОЦЕДУРИ: 3.394
ОБРАЂЕНО: 99.220

Опширније...