ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Данас је у организацији Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности обележен Дан заштите података о личности.

У свечаној сали Клуба посланика уз поштовање прописаних превентивних мера, због пандемије изазване вирусом SARS-CoV-2, присуствовали су само говорници и представници одређеног броја највиших државних институција, док су сви остали заинтересовани могли да прате догађај уживо путем званичног Youtube канала Повереника.

Говорници су били: г. Милан Мариновић, повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности; њ.е. Сем Фабрици, шеф Делегације Европске уније у Србији;; њ.е. Јан Брату, шеф Мисије ОЕБС у Србији; г.Тобиас Флесенкемпер шеф Мисије Савета Европе у Београду и г. Мајк де ла Роса, директор Мисије УСАИД у Србији.

Последњег дана ове године окончава се поступак напуштања Европске уније од стране Уједињеног краљевства Велике Британије и Северне Ирске, а тиме ће на територији Уједињеног краљевства престати непосредна примена Опште уредбе о заштити података (Уредба о заштити физичких лица у односу на обраду података о личности и о слободном кретању таквих података и о стављању ван снаге Директиве 95/46 ЕЗ) - GDPR.

Напуштање Европске уније неће се одразити на услове преноса података о личности на чију обраду се примењује Закон о заштити података о личности („Службени гласник РС“ број 87/18); у Уједињено краљевство, с обзиром на то да се на ту државу, као и до сада, односе одредбе члана 64. Закона о заштити података о личности,  којима је утврђено да се пренос података у другу државу, без претходног одобрења, може извршити ако је утврђено да та друга држава обезбеђује примерени ниво заштите података о личности (став 1.) и успостављена је законска претпоставка према којој се сматра да је примерени ниво заштите података о личности обезбеђен у државама које су чланице Конвенције Савета Европе о заштити лица у односу на аутоматску обраду личних  података, као и у државама за које је од стране Европске уније утврђено да обезбеђују примерени ниво заштите (став 2.).

Народна скупштина Републике Србије је на Другој посебној седници, одржаној 26. децембра 2020. године, у пленуму усвојила Предлог закључка Одбора за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу од 16. децембра 2020. године, поводом разматрања Извештаја о спровођењу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја и Закона о заштити података о личности за 2019. годину, који је Повереник поднео Народној скупштини Републике Србије 23. марта 2020. године.

Збирни месечни статистички
подаци у области доступности
информацијама и заштите
података о личности

 на дан 28.4.2022.

У ПРОЦЕДУРИ: 2.888

ОБРАЂЕНО: 112.348

Опширније...