COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE
AND PERSONAL DATA PROTECTION

logo novi


COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE
AND PERSONAL DATA PROTECTIONlogo novi

COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE AND PERSONAL DATA PROTECTION
Version in Serbian only.

Постоји ли обавеза органа да сачини мишљење о примени прописа по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја?

Одговор:

По Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја орган власти нема формалну обавезу да припреми мишљење у вези са применом прописа из свог делокруга, да би га доставио тражиоцу.

Уколико орган власти располаже документима са раније издаваним мишљењима по истом питању, дужан је да копију достави тражиоцу.

(јул 2014.)