COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE
AND PERSONAL DATA PROTECTION

logo novi


COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE
AND PERSONAL DATA PROTECTIONlogo novi

COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE AND PERSONAL DATA PROTECTION

Version in Serbian only.

Спискови кандидата са којима се спроводи изборни поступак 22.11.2021:

Радно место бр. 3 - Списак кандидата са којима се спроводи изборни поступак

Радно место бр. 15 - Списак кандидата са којима се спроводи изборни поступак

Радно место бр. 25 - Списак кандидата са којима се спроводи изборни поступак

Радно место бр. 30 - Списак кандидата са којима се спроводи изборни поступак

Радно место бр. 34 - Списак кандидата са којима се спроводи изборни поступак

Радно место бр. 48 - Списак кандидата са којима се спроводи изборни поступак

Радно место бр. 64 - Списак кандидата са којима се спроводи изборни поступак

Радно место бр. 73 - Списак кандидата са којима се спроводи изборни поступак

Радно место бр. 75 - Списак кандидата са којима се спроводи изборни поступак

Радно место бр. 91 - Списак кандидата са којима се спроводи изборни поступак

Радно место бр. 97 - Списак кандидата са којима се спроводи изборни поступак

 

ЈАВНИ КОНКУРС - Датум истека рока за пријављивање 4.11.2021.

Образац пријаве за радно место бр. 3

Образац пријаве за радно место бр. 15

Образац пријаве за радно место бр. 25

Образац пријаве за радно место бр. 30

Образац пријаве за радно место бр. 34

Образац пријаве за радно место бр. 48

Образац пријаве за радно место бр. 64

Образац пријаве за радно место бр. 73

Образац пријаве за радно место бр. 75

Образац пријаве за радно место бр. 91

Образац пријаве за радно место бр. 97