COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE
AND PERSONAL DATA PROTECTION

logo novi


COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE
AND PERSONAL DATA PROTECTIONlogo novi

COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE AND PERSONAL DATA PROTECTION

Version in Serbian only.

Признања која је Повереник до сада доделио поводом Међународног дана права јавности да зна:

2020. година

Признање за допринос афирмисању права на приступ информацијама од јавног значаја и транспарентност у раду додељено је:

- у категорији највиших органа јавне власти -;Врховном касационом суду,

- у категорији републичких органа - Министарству културе и информисања,

- у категорији правосудних органа - Основном суду у Зајечару,

- у категорији органа јавне власти локалне самоуправе - Општини Сврљиг,

- у категорији покрајинских органа јавне власти - Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова.

Признање, као победнику на Конкурсу за "Најбољи информатор о раду државних органа" додељено је Вишем суду у Краљеву.

 

2019. година

Признање за допринос афирмисању права на приступ информацијама од јавног значаја и транспарентност у раду додељено је:

- у категорији републичких органа - Повереник за заштиту равноправности,

- у категорији правосудних органа - Основно јавно тужилаштво у Обреновцу,

- у категорији органа јавне власти локалне самоуправе - Градска управа за заштиту животне средине Новог Сада.

Признање, као победнику на Конкурсу за "Најбољи информатор о раду државних органа" додељено је Министарству државне управе и локалне самоуправе.

  

2018. година

Главна награда, за посебан допринос афирмисању права на приступ информацијама и статуета додељена је Центру за истраживање, транспарентност и одговорност (ЦРТА).

Признање за допринос афирмисању права на приступ информацијама од јавног значаја и транспарентност у раду додељено је:

- у категорији највиших органа јавне власти, Врховном касационом суду,

- у категорији републичких агенција, завода и других организација, ЈП Емисиона техника и везе,

- у категорији органа јавне власти локалне самоуправе, Граду Зрењанину,

- у категорији правосудних органа, Вишем јавном тужилаштву у Новом Пазару.

Признање, као победнику на конкурсу за "Најбољи информатор о раду државних органа" додељено је Министарству културе и информисања.

 

2017. година

Признање за допринос афирмисању права на приступ информацијама од јавног значаја и транспарентност у раду додељено је:

- у категорији републичких органа јавне власти, Поверенику за заштиту равноправности,

- у категорији покрајинских органа јавне власти, Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине,

- у категорији органа јавне власти локалне самоуправе, општини Рума,

- у категорији правосудних органа, Апелационом суду у Београду.

Признање, као победнику на конкурсу за "Најбољи информатор о раду државних органа", додељено је Министарству рударства и енергетике.

 

2016. година

Признање за допринос афирмисању права на приступ информацијама од јавног значаја и транспарентност у раду додељено је:

- у категорији највиших органа јавне власти, Врховном касационом суду,

- у категорији републичких органа Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре,

- у категорији републичких агенција, завода и других организација Републичком хидрометеоролошком заводу,

- у категорији покрајинских органа јавне власти Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине,

- у категорији органа јавне власти локалне самоуправе општини Инђија.

Признање, као победнику на конкурсу за "Најбољи информатор о раду државних органа", додељено је Министарству унутрашњих послова.

 

2015. година

Главна награда, за посебан допринос афирмисању права на приступ информацијама и статуета додељена је организацији Транспарентност Србија.

Признање за допринос афирмисању права на приступ информацијама од јавног значаја и транспарентност у раду додељено је:

- у категорији републичких органа јавне власти, Министарству омладине и спорта,

- у категорији правосудних органа Управном суду.

Признање, као победнику на конкурсу за "Најбољи информатор о раду државних органа", додељена је Министарству просвете, науке и технолошког развоја.

 

2014. година

Главна награда, за посебан допринос афирмисању права на приступ информацијама и статуета додељена је Мисији ОЕБС у Србији.

Награда за допринос афирмисању права на приступ информацијама од јавног значаја и транспарентност у раду додељена је градској општини Звездара у Београду.

Признање, као победнику на конкурсу за "Најбољи информатор о раду државних органа", додељена је Граду Смедереву.

 

2013. година

Комисија је одлучила да не додели ни признања у свих шест уобичајених категорија и додељена су само два признања:

Награда за допринос афирмисању права на приступ информацијама од јавног значаја и транспарентност у раду додељена је Фармацеутском факултету Универзитета у Београду.

Признање, као победнику на конкурсу за “Најбољи информатор о раду државних органа", додељена је Министарству културе и информисања.

 

2012. година

Главна награда, за посебан допринос афирмисању права на приступ информацијама и статуета додељена је Народној скупштини Републике Србије.

Комисија није доделила признање у категорији републичких органа и у категорији правосуђа.

Награда за допринос афирмисању права на приступ информацијама додељена ;је Покрајинском секретаријату за финансије, Граду Пожаревцу и Општини Нова Варош.

Признање, као победнику на конкурсу за "Најбољи информатор о раду државних органа", додељено је Привредној комори Србије.

 

2011. година

Главна награда, за посебан допринос афирмисању права на приступ информацијама и статуета додељена је Заштитнику грађана.

За допринос афирмисању права на приступ информацијама и транспарентност у раду, у категорији највиших органа власти, признање је додељено Народној скупштини РС,

-у категорији републичких органа јавних власти Народној банци Србије,

-у категорији покрајинских органа јавних власти, Покрајинском секретаријату за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу,

- у категорији локалних органа јавне власти Општини Крупањ,

- у категорији правосудних органа Апелационом суду у Новом Саду.

Признање, као победнику на конкурсу за “Најбољи информатор о раду", додељена је ове године први пут и то Министарству одбране.

 

2010 година

Признање за посебан допринос остваривању слободе приступа информацијама додељено је Општини Параћин.

Признање за дoпринoс oствaривaњу слoбoдe приступa инфoрмaциjaмa добили Народна скупштина Републике Србије, Скупштина АП Војводине, Завод за интелектуалну својину и Основни суд у Пожаревцу.

 

2009. година

Признање за посебан допринос остваривању слободе приступа информацијама додељено је Петом општинском суду у Београду.

Признање за дoпринoс oствaривaњу слoбoдe приступa инфoрмaциjaмa добили Народна скупштина Републике Србије, Привредне коморе Србије, Покрајински секретаријат за социјалну политику и демографију и град Ваљево.

 

2008. година

Признање за посебан допринос остваривању слободе приступа информацијама додељено је Привредној комори Србије и мрежи регионалних привредних комора.

Признање за дoпринoс oствaривaњу слoбoдe приступa инфoрмaциjaмa добили Пoкрajински сeкрeтaриjaт зa инфoрмисaњe, грaд Шaбац и Први oпштински суд у Бeoгрaду.

 

2007. година

Признање за посебан допринос остваривању слободе приступа информацијама додељено је Вишем трговинском суду и мрежи трговинских судова Србије, Министарству за државну управу и локалну самоуправу и општини Смедерево.

 

2006. година

Признање за допринос остваривању слободе приступа информацијама додељено је Министарству науке и заштите животне средине.