Збирни месечни статистички подаци

Version in Serbian only.

Збирни месечни статистички подаци у области доступности информацијама и заштите података о личности

на дан 28.2.2018.

У ПРОЦЕДУРИ:  4.624

ОБРАЂЕНО: 60.229

Monthly Statistical Report

Monthly Statistical Report in the field of Access to Information and Personal Data Protection

31.1.2018.

PENDING:4.409

DONE: 59.286

 

Збирни месечни статистички подаци

Version in Serbian only.

Збирни месечни статистички подаци у области доступности информацијама и заштите података о личности

на дан 29.12.2017.

У ПРОЦЕДУРИ: 4.167

ОБРАЂЕНО: 58.249