Збирни месечни статистички подаци

Version in Serbian only.

Збирни месечни статистички подаци у области доступности информацијама и заштите података о личности

на дан 29.12.2017.

У ПРОЦЕДУРИ: 4.167

ОБРАЂЕНО: 58.249

Monthly Statistical Report

Monthly Statistical Report in the field of Access to Information and Personal Data Protection

30.11.2017.
PENDING: 4.144
DONE: 57.267

Збирни месечни статистички подаци

Monthly Statistical Report in the field of Access to Information and Personal Data Protection

31.10.2017.
PENDING: 4.186
DONE: 56.291