COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE
AND PERSONAL DATA PROTECTION

logo novi


COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE
AND PERSONAL DATA PROTECTIONlogo novi

COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE AND PERSONAL DATA PROTECTION
PRESS RELEASES

Усвојена прва обавезујућа пословна правила у Републици Србији

Tuesday, 31. August 2021. 09:33

У складу са овлашћењем из ;Закона о заштити података о личности, Повереник је решењем од 23.08.2021. године усвојио захтев привредног друштва „ERNST & YOUNG“ д.о.о. Београд-Нови Београд и одобрио прва обавезујућа пословна правила- Политика за руковаоце од 01.08.2021. године. Захтев привредног друштва „ERNST & YOUNG“ д.о.о. Београд-Нови Београд је уједно био и први захтев за одобрење обавезујућих пословних правила које...

Read more...


NEWS

Ariston Thermo Croatia doo именовао представника за Републику Србију у складу са Законом о заштити података о …

Thursday, 09. September 2021. 12:18

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности примио је 06.09.2021. године писмену одлуку ARISTON THERMO CROATIA DOO, са седиштем у Загребу, Република Хрватска, којом ово привредно друштво именује свог представника за Републику Србију, у складу са Законом о заштити података о личности. Представник овог привредног друштва за Републику Србију је Адвокатско ортачко друштво Јанковић Поповић Митић, са...

Read more...


Monthly Statistical Report

in the field of Access to Information

and Personal Data Protection

31.8.2021.

PENDING: 3.293

DONE: 103.943

Read more...