COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE
AND PERSONAL DATA PROTECTION

logo novi


COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE
AND PERSONAL DATA PROTECTIONlogo novi

COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE AND PERSONAL DATA PROTECTION
PRESS RELEASES

Повереник подсећа да рок за достављање годишњих извештаја истиче 20. јануара 2022. године!

Thursday, 13. January 2022. 09:50

Повереник подсећа одговорна лица у органима власти на обавезу достављања годишњег извештаја која је прописана чланом 43. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“ бр.120/2004 54/2007, 104/2009 и 36/2010), као и да тај рок истиче 20. јануара 2022. године.

Read more...


NEWS

Најава обележавања Дана заштите података о личности 28.1.2022.

Thursday, 27. January 2022. 10:39

 Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности обележава Дан заштите података о личности у петак, 28. јануара 2022. године, од 11.00 до 13.00 часова. Том приликом указаћемо на тренутно стање заштите података о личности, да ли је и како важећи закон из ове области унапредио остваривање овог права, и на крају каква су очекивања од нове Стратегије...

Read more...


Monthly Statistical Report
in the field of Access 
to Information
and Personal Data Protection

31.12.2021.
PENDING: 3.118
DONE: 108.330

Read more...