PRESS RELEASES

ПОВЕЋАН БРОЈ ЖАЛБИ КОЈИМ СЕ ТРАЖЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О КОВИДУ-19

Thursday, 02. July 2020. 12:12

Након укидања ванредног стања 7. маја 2020. године, проглашеног због епидемије Ковида-19, повећан је број жалби изјављених Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, због недобијања информација у вези са епидемијом Ковида-19 (тражене информације се углавном односе на број оболелих и преминулих, као и; на опремљеност заштитном опремом и средствима за лечење). До 7. маја је...

Read more...


NEWS

УРЕДБA О ПРИМЕНИ РОКОВА У УПРАВНИМ ПОСТУПЦИМА ЗА ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА

Wednesday, 25. March 2020. 09:01

На основу члана 200. став 6. Устава Републике Србије, Влада, уз супотпис председника Републике, доноси УРЕДБУ о примени рокова у управним поступцима за време ванредног стања "Службени гласник РС", број 41 од 24. марта 2020. Члан 1. Овом уредбом се прописује поступање у вези примене рокова у управним поступцима у условима проглашеног ванредног стања. Члан 2. Странке у поступцима пред државним органима и организацијама, органима и организацијама покрајинске...

Read more...


Monthly Statistical Report

in the field of Access to Information

and Personal Data Protection

31.7.2020.

PENDING: 3.325

DONE: 92.513

Read more...