COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE
AND PERSONAL DATA PROTECTION

logo novi


COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE
AND PERSONAL DATA PROTECTIONlogo novi

COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE AND PERSONAL DATA PROTECTION

Version in Serbian only.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности примио је 06.09.2021. године писмену одлуку ARISTON THERMO CROATIA DOO, са седиштем у Загребу, Република Хрватска, којом ово привредно друштво именује свог представника за Републику Србију, у складу са Законом о заштити података о личности.

Представник овог привредног друштва за Републику Србију је Адвокатско ортачко друштво Јанковић Поповић Митић, са седиштем у улици Палмотићева број 16а, Београд.

Version in Serbian only.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности примио је 07.09.2021. године писмену одлуку Stunlock Studios AB, са седиштем у Шведској, којом ово привредно друштво именује свог представника за Републику Србију, у складу са Законом о заштити података о личности.

Представник овог привредног друштва за Републику Србију је адвокатска канцеларија Karanović & Partners, са седиштем у улици Ресавска број 23, Београд.

Version in Serbian only.

1.9.Obuka Данас је Служба Повереника одржала завршну обуку у оквиру програма „Како да истражујем и извештавам о стању људских права“ Иницијативе младих за људска права.

Курс је био усмерен ка млађој популацији којима је пружена прилика да науче важност извештавања о људским правима, методама прикупљања информација, систематизацији, објављивању и коришћењу налаза до којих су дошли у свом активистичком ангажовању.

Заменица повереника, Сања Унковић, пожелела је добродошлицу учесницима и истакла важност институције Повереника у обезбеђивању права на приступ информацијама од јавног значаја. Такође је указала на развој службе нагласивши будуће циљеве Повереника да се отворе регионална представништва у Нишу, Новом Саду и Крагујевцу.

Version in Serbian only.

Повереник подсећа органе јавне власти да је у току Конкурс за најбољи информатор о раду.

Свако има право да предложи један или више органа јавне власти (државни орган, орган територијалне аутономије, орган локалне самоуправе, организацију којој је поверено вршење јавних овлашћења) за које сматра да имају најбољи информатор о раду. Орган јавне власти може и сам да се пријави на конкурс. Рок за подношење пријава је до 27. августа 2021. године на имејл адресу informator@poverenik.rs са назнаком „ЗА КОНКУРС – ИНФОРМАТОР О РАДУ“.

 Портал отворених података

Monthly Statistical Report

in the field of Access to Information

and Personal Data Protection

31.8.2021.

PENDING: 3.293

DONE: 103.943

Read more...