Version in Serbian only.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности Родољуб Шабић примио је данас Амбасадора Републике Аустрије у Србији, Њ.Е. Николауса Луттероттиа и задржао се са њим у дужем разговору.

Основне теме разговора биле су положај Србије у процесу европских интеграција и проблеми које Србија има у планирању и остваривању циљева која се односе на људска права и функционисање правне државе.

Version in Serbian only.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, Родољуб Шабић и председник Скупштине Града Пожаревца Бојан Илић, отвориће 10. септембра 2018. године у Скупштинској сали Скупштине Града Пожаревца скуп "Дани Повереника".

Реч је о последњем у низу дводневних скупова чија сврха је обука грађана и запослених, односно ангажованих у органима јавне власти, цивилном сектору, медијима и различитим организацијама и институцијама, с циљем да стекну основна или надограде постојећа знања о праву на приступ информацијама од јавног значаја, праву на заштиту података о личности и да се ближе упознају са радом институције Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.

Version in Serbian only.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности одржао је 8-9 и 13-14. августа две дводневне обуке „Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја у пракси,".

Обуке су организоване за овлашћена лица у органима власти за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја и лица која су задужена за израду и ажурирање информатора о раду.

На овим обукама учесници су имали прилику да се упознају са интересантним случајевима из праксе Повереника и да дискутују о отвореним питањима. У делу обуке посвећеном информаторима у раду учесници су упознати са најчешћим грешкама у изради Информатора, као и са примерима добре праксе.

Обукама су присуствовали представници више од 50 органа власти (независна тела, министарства, органи и организације, јавна предузећа правосудни органи, органи локалне самоуправе) Учесници на обукама дали су високе оцене за реализацију ових активности, а међу коментарима учесника честа је била сугестија да је неопходно „још оваквих обука“.

Version in Serbian only.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности примио је Јоакима Верна, заменика амбасадора Краљевине Шведске у Србији.

Теме разговара односиле су се на развој и функционисање институције Повереника, као и на проблеме који се тичу људских права, правосуђа, слободе и безбедности, односно реализације задатака утврђених у поглављима 23 и 24 Акционог плана.

Посебна тема разговора била је процедура доношења новог Закона о заштити података о личности, односно оцене и мишљења Повереника о садржини Нацрта Закона о заштити података о личности који је недавно презентирало Министарство правде. Повереник је у разговору поновио своје познате оцене о веома ниском квалитету Нацрта закона и с тим у вези информисао госта да је Министарству правде доставио мишљење на Нацрт закона.

Meet the Commissioner

Monthly Statistical Report in the field of Access to Information and Personal Data Protection 31.8.2018. PENDING: 3.796 DONE: 68.452

Read more...
Open Data Portal