Version in Serbian only.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, Милан Мариновић, учествовао је на Конференцији "У праву си!", посвећеној обележавању 10.децембра - Међународног дана људских права, у организацији Канцеларије за људска и мањинска права. На конференцији су сагледана постигнућа у 2019.години и дефинисани планови за достизање вредности и стандарда у циљу заштите и унаређењу људских права.

Version in Serbian only.

Повереник подсећа одговорна лица у државним органима да je oд 2018. године измењен начин испуњавања обавезе прописане чланом 43. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС“ бр.120/04 54/07, 104/09 и 36/10), која се односи на достављање годишњег извештаја Поверенику о радњама предузетим у циљу примене овог закона.

Наведени годишњи извештаји достављају се Поверенику искључиво електронским путем.

У том смислу, годишњи извештај за 2019. годину потребно је доставити Поверенику искључиво електронским путем, у времену од 01. до 20. јануара 2020. године.

Version in Serbian only.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, Милан Мариновић, учествовао је на скупу "Српски дани осигурања", у организацији Удружења осигуравача Србије у Аранђеловцу од 27. до 29. 11. 2019.

Повереник је том приликом одржао предавање посвећено новинама и актуелном тренутку у примени Закона о заштити података о личности који је почео да се примењује 22. августа 2019.године.

Version in Serbian only.

Србија је данас у Стразбуру потписала Протокол којим се мења Конвенција о заштити лица у односу на аутоматску обраду личних података (Конвенција 108) Савета Европе, а који је Савет Европе усвојио 18. маја 2018. године (Protocol amending the Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data, CETS No.223).

Циљ Протокола је модернизација и унапређење Конвенције 108, узимајући у обзир нове изазове заштите појединца у погледу обраде података о личности који су се појавили након што је Конвенција усвојена 1980. године.

Протокол такође има за циљ да обезбеди да се начела заштите података примењују на све активности обраде у једном уређеном друштву, укључујући и националну безбедност, као и поштовање независности органа за заштиту података о личности и јачање правне основе за међународну сарадњу.

Збирни месечни статистички подаци у области доступности информацијама и заштите података о личности на дан 30.11.2019. У ПРОЦЕДУРИ: 3.958  ОБРАЂЕНО: 85.025

Read more...
 Портал отворених података