Version in Serbian only.

Почев од 01. децембра 2018. године на интернет презентацији Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности пуштен је у рад Портал за достављање годишњих извештаја органа власти, с циљем да се органима власти олакша извршавање њихове законске обавезе.

Обавезу достављања годишњих извештаја Поверенику о радњама предузетим у циљу примене Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја имају сви државни органи, органи територијалне аутономије, органи локалне самоуправе, као и све организације којима је поверено вршење јавних овлашћења. До сада су се ови извештаји достављали писаним путем (до 20. јануара текуће године за претходну годину), а убудуће ће се достављати искључиво електронским путем, путем Портала који је доступан на интернет презентацији Повереника.

Version in Serbian only.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности Родољуб Шабић је данас на позив руководства Удружења новинара Србије (УНС) посетио седиште ове новинарске организације и задржао се са новинарима у дужем разговору.

Version in Serbian only.

Pol.sindikat Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности Родољуб Шабић, примио је признање за изузетан допринос у развоју и очувању демократског поретка и владавине права у Републици Србији.

Признање поверенику је додељено од стране Удружених синдиката Србије "Слога" - Синдикат полиције "Слога".

Поверенику су признање - захвалницу уручили представници Синдиката полиције "Слога".

Version in Serbian only.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности Родољуб Шабић примио је данас Амбасадора Краљевине Норвешке у Србији, Њ.Е. Арне Саннес Бјøрнстада и задржао се са њим у дужем разговору.

Главна тема разговора био је завршетак Пројекта „Изградња капацитета Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности за ефективно и адекватно извршавање његових законских овлашћења и обезбеђивање остваривања права на слободан приступ информацијама и права на заштиту података у складу са европским стандардима", који је финансиран из средстава бесповратне помоћи Билатералног програма Краљевине Норвешке.

Meet the Commissioner

Збирни месечни статистички подаци у области доступности информацијама и заштите података о личности на дан 30.11.2018 У ПРОЦЕДУРИ: 3.359 ОБРАЂЕНО: 71.737

Read more...
Open Data Portal