Služba Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti održala je 16. i 17. juna 2021, online obuku na temu „Primena Zakona o zaštiti podataka o ličnosti“. Obuci su prisustvovala imenovana lica za zaštitu podataka o ličnosti kao i oni koji će te poslove obavljati u budućnosti.

Poverenik poziva sva zainteresovana lica za predstojeće obuke u organizaciji Službe Poverenika, da mu se obrate sa zahtevom putem e mail adrese: office@poverenik.rs .

Ovim naglašavamo da su ove obuke koje Služba Poverenika održava nekomercijalnog karaktera, bez finansijske nadoknade.

Version in Serbian only.

Имајући у виду чињеницу да професионални управници обрађују податке о личности станара, Повереник је препознао потребу њихове едукације у области заштите података о личности. Тим поводом Служба Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности одржала је јуче online обуку Удружењу професионалних управника Београда на тему „Примена Закона о заштити података о личности“.

Version in Serbian only.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности примио је 09.06.2021. године писмену одлуку компанијe Sharkmob AB са седиштем у Шведској, којим ова компанија именује свог представника за Републику Србију, у складу са Законом о заштити података о личности.

Представник ове компаније за Републику Србију је адвокатска канцеларија Karanović & Partners, са седиштем у улици Ресавска 23, Београд.

Version in Serbian only.

1KG На Правном факултету у Крагујевцу одржан је састанак Повереника и заменице повереника са деканом, продеканом и секретаром Факултета. На састанку се разговарало о ;едукацији студената и професора на тему заштите података о личности, покретања кратког програма студија на Факултету, а у вези са заштитом људских права из надлежности Повереника и отварањем канцеларије Повереника у Крагујевцу.

 Портал отворених података

Monthly Statistical Report
in the field of Access to Information
and Personal Data Protection

31.5.2021
PENDING: 3.512
DONE:101.066

Read more...