COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE
AND PERSONAL DATA PROTECTION

logo novi


COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE
AND PERSONAL DATA PROTECTIONlogo novi

COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE AND PERSONAL DATA PROTECTION

Version in Serbian only.

Збирни месечни статистички подаци

на дан 31.10.2022.
У ПРОЦЕДУРИ: 3.297
ОБРАЂЕНО: 121.964

П Р Е Г Л Е Д

активности Службе Повереника за информације од јавног значаја

и заштиту података о личности у октобру 2022. године

I.  Статистика предмета   

У октобру 2022. године, Служба Повереника је примила укупно 1.278 предмета и то:    

  • 966 предмета у вези са приступом информацијама,
  • 150 предмета у вези са заштитом података о личности,
  • 111 предмета који се односио на обe области деловања и рад Службе Повереника
  • 51 предмет које се односе на процесуирање прекршаја у обе области деловања Повереника

Број решених предмета током овог месеца је укупно 1.772 (1470 - приступ информацијама, 165 - заштита података, 33 - процесуирање прекршаја, 104 – хармонизација, сарадња, едукација и сертификација и извештавање у обе области деловања Повереника).

Број преосталих предмета у раду је 3.297 (2.928– приступ информацијама, 221 - заштита података, 65 – процесуирање прекршаја и 83 - хармонизација, сарадња, едукација и сертификација и извештавање у обе области деловања Повереника).

Према расположивој евиденцији броја позива, остваренo је 3.685 контакатa са грађанима и органима власти ради савета у погледу остваривања права на слободан приступ информацијама и  са грађанима и руковаоцима података о личности ради консултација у вези са применом Закона о заштити података о личности и предметима у раду.

Збирни месечни статистички подаци