COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE
AND PERSONAL DATA PROTECTION

logo novi


COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE
AND PERSONAL DATA PROTECTIONlogo novi

COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE AND PERSONAL DATA PROTECTION

Version in Serbian only.

Анализа прописа који уређују сектор безбедности са аспекта заштите ;података о личности  је израђена у оквиру пројекта ОЕБС-а „Консолидовање процеса демократизације у сектору безбедности у Републици Србији.  То је прва  анализа прописа из поједине области  након ступања на снагу Закона о заштити података о личности у оквиру које је  обухваћено преко 90 прописа од којих су 34 закони у  области сектора безбедности. Ставови изнети у овој анализи не представљају нужно званични став Мисије ОЕБС-а у Србији.  

https://www.osce.org/sr/mission-to-serbia/473013