COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE
AND PERSONAL DATA PROTECTION

logo novi


COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE
AND PERSONAL DATA PROTECTION



logo novi

COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE AND PERSONAL DATA PROTECTION

Version in Serbian only.

Повереник је припремио модел новог Закона о заштити података о личности и отворио јавну расправу о њему.

Постојећи Закон о заштити података о личности у већем броју одредби није усклађен са актуелним стандардима релевантних европских докумената, посебно са одредбама Директиве Европског парламента и Савета 95/46/ЕЗ.

Version in Serbian only.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности спровео је Пројекат израде модела Закона о заштити узбуњивача, који је заснован на финансијској подршци амбасада Велике Британије и Холандије.

Monthly Statistical Report

in the field of Access

to Information and Personal

Data Protection

28.4.2022.

PENDING: 2.888

DONE: 112.348

Read more...