COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE
AND PERSONAL DATA PROTECTION

logo novi


COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE
AND PERSONAL DATA PROTECTIONlogo novi

COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE AND PERSONAL DATA PROTECTION

Version in Serbian only.

Милан МариновићРођен 1963. године у Ваљеву.

Дипломирани правник са правосудним испитом.

Одлуком Владе Републике Србије од 14.08.1998. године први пут именован за судију код Градског судије за прекршаје у Београду, а затим 24.08.2006. године поново именован на исту функцију. На предлог Високог савета судства Одлуком о избору судија на трогодишњи мандат у судовима опште и посебне надлежности коју је донела Народна скупштина Републике Србије 29.12.2009. године изабран за судију Прекршајног суда у Београду. Одлуком о избору судија на сталну функцију коју је донео Високи савет судства изабран за судију на сталној судијској функцији у Прекршајном суду у Београду. Био је члан неколико радних група за измене постојећих и доношење нових прописа.

Аутор је више радова у вези прекршаја и прекршајног поступка.

Одлуком Високог савета судства од 30.12.2009. године постављен за вршиоца функције председника Прекршајног суда у Београду. Одлуком о избору Председника Прекршајног суда у Београду, од стране Народне скупштине Републике Србије од 23.05.2014. године, је изабран за председника Прекршајног суда у Београду.

Одлуком Народне скупштине Републике Србије од 26. 07. 2019. године изабран је за Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.

 

Од 23.12.2018. до 25.7.2019. године, дужност Повереника обављала је заменица повереника Станојла Мандић

Повереник у периоду од 2004-2018: Родољуб Шабић

Monthly Statistical Report

31.5.2023.

PENDING: 5.775

DONE: 132.556

Read more