COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE
AND PERSONAL DATA PROTECTION

logo novi


COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE
AND PERSONAL DATA PROTECTIONlogo novi

COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE AND PERSONAL DATA PROTECTION

Version in Serbian only.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 13.4.2022. године објављује Решење бр. 071-01-1436/2021-03 oд 25.3.2022. године, јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ:071-01-1436/2021-03

Датум архивирања 5.5.2022. године

Version in Serbian only.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 13.4.2022. године објављује Акт бр. 071-01-1440/2021-03 oд 28.3.2022. године, јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ:071-01-1440/2021-03

Датум архивирања 5.5.2022. године

Version in Serbian only.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 12.4.2022. године објављује Акт бр..;071-21-750/2022-07 oд 25.3.2022. године, јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ:071-21-750/2022-07

Датум архивирања 5.5.2022. године

Version in Serbian only.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 12.4.2022. године објављује Акт бр..;071-01-1438/2021-03 oд 30.3.2022. године, јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ: 071-01-1438/2021-03

Датум архивирања 5.5.2022. године

Monthly Statistical Report

in the field of Access

to Information and Personal

Data Protection

28.4.2022.

PENDING: 2.888

DONE: 112.348

Read more...