COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE
AND PERSONAL DATA PROTECTION

logo novi


COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE
AND PERSONAL DATA PROTECTIONlogo novi

COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE AND PERSONAL DATA PROTECTION

Version in Serbian only.

word ИЗВЕШТАЈ СА СПРОВЕДЕНЕ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О МОДЕЛУ ЗЗПЛ - 7.7.2017.

word  ФИНАЛНА ВЕРЗИЈА МОДЕЛА ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

______________________________________________________________________

 

word МОДЕЛ ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

НОВ МОДЕЛ ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности је припремио нови Модел закона о заштити података о личности, усклађен са актуелним стандардима релевантних европских докумената, а првенствено са Општом уредбом о заштити података о личности, и отворио јавну расправу о њему.

Важећи Закон о заштити података о личности не садржи чак ни минималне одредбе које би се односиле на неколико, са становишта обраде података о личности, веома важних и деликатних области. Услед тога, већ дуго времена, практично свакодневно, се суочавамо са чињеницом да је веома тешко, често и немогуће обезбедити несметано уживање права на заштиту података о личности у свим областима живота. Повереник је већ небројено много пута јавно указивао на овај проблем, иницирао његово решавање, укључујући и достављање Влади нормативно артикулисаних решења у појединим областима, али је одговарајућа реакција надлежних сваки пут изостајала.

Потреба доношења новог закона, препозната је још средином 2012. године када је, у ту сврху, Влада формирала некакву међуресорску радну групу. Међутим, рад те Радне групе није резултирао било каквим ефектом. Настојећи да помогне, Повереник је у другој половини 2014. припремио и ставио Влади на располагање комплетан Модел новог закона. Влада је у Акционом плану за Поглавље 23 утврдила да ће нови закон бити донет до краја 2015. године и то на основу Модела који је припремио Повереник. Међутим, закон ипак није донет, а Нацрт који је презентирало Министарство правде скоро да није имао никаквих додирних тачака са моделом Повереника и био је испод минимално потребног нивоа.

У међувремену, будући да нико не чека на нас, у ЕУ је дошло до крупних, капиталних промена, у области заштите података о личности - усвојена је Општа уредба о заштити података о личности. Ово је за последицу имало потребу иновирања Модела који је Повереник припремио у 2014.

Заштита података о личности је трајан задатак у преговорима са Европском унијом и, што је још важније, императивно је налажу интереси грађана Србије. Рок за доношење новог закона о заштити података о личности у Акционом плану за Поглавље 23, неколико година узастопце, више пута је пролонгиран. Последњи рок за то био је крај 2016. године, закон није донет у том року, нови рок није познат.

У радном документу Извештаја о напретку Републике Србије од 9.11.2016. године Европска комисија је навела, између осталог, да је „потребно хитно усвојити нови закон о заштити података о личности, усклађен са стандардима ЕУ. Обрада и заштита осетљивих података о личности, биометријски и видео надзор, безбедност података на интернету, као и директан маркетинг и даље су неадекватно регулисани и остављају значајан простор за злоупотребе.“

Имајући све изнето у виду, Повереник је сачинио, овај, нови текст Модела закона, и ставља га на јавну расправу, с позивом свим заинтересованим да се укључе у расправу и дају предлоге и коментаре.

Јавна расправа траје до 15.4.2017. године. Своје предлоге и сугестије можете доставити на e-mail адресу maja.velickovic@poverenik.rs .

Повереник позива све релевантне субјекте државног и цивилног сектора и све заинтересоване да узму учешће у јавној расправи. Јасно је да изборна атмосфера није, у том смислу стимулативна, али колико год избори били важни, због њих не треба и не сме да стане живот. Нов Закон о заштити података о личности Србији је неопходан и добро је да сви који могу дају свој допринос његовом квалитету. Повереник ће анализирати све пристигле предлоге и коментаре, информисати јавност и сва лица која узму учешће у овој расправи и настојати да на основу коментара и сугестија унапреди текст. Након тога, доставиће га Влади Србије преко надлежног министарства.

Monthly Statistical Report

in the field of Access

to Information and Personal

Data Protection

28.4.2022.

PENDING: 2.888

DONE: 112.348

Read more...