PRESS RELEASES

Обрада података о личности деце у Истраживачкој станици Петница

Thursday, 01. July 2021. 09:38

Поводом иницијативе Заштитника грађана, Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности ће покренути поступак утврђивања чињеница у вези са обрадом података о личности деце - полазника Истраживачке станице Петница, а у сврху евентуалног покретања инспекцијског надзора, у складу са Законом о заштити података о личности.

Read more...


NEWS

Сарадња Повереника и Факултета политичких наука

Thursday, 15. July 2021. 13:11

Повереник Милан Мариновић и генерални секретар Повереника Маринко Радић посетили су Факултет политичких наука Универзитета у Београду где су са деканом факултета проф. др Драганом Симићем и проф. др Дејаном Миленковићем разговарали о успостављању сарадње Повереника и Факултета политичких наука, посебно у области слободног приступа информацијама од јавног значаја.

Read more...


Monthly Statistical Report

in the field of Access to Information

and Personal Data Protection

30.6.2021.

PENDING: 3.544

DONE: 101.898

Read more...