Press Releases

ПОЧЕТАК ПРИМЕНЕ НОВОГ ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Thursday, 22. August 2019. 08:50

Данас почиње примена новог Закона о заштити података о личности ("Сл. гласник РС" бр. 87/2018 од 13.11.2018. године) С тим у вези повереник подсећа све којима Закон намеће одређене обавезе и одговорности а нарочито органе власти, велика привредна друштва, средња и мала предузећа и предузетнике да се, уколико то до данас нису учинили, ускладе са обавезама по новом Закону. Повереник још једном...

Read more...

Meet the Commissioner

Monthly Statistical Report in the field of Access to Information and Personal Data Protection 31.7.2019. PENDING: 3.465 DONE: 79.751

Read more...
Open Data Portal
News

Повереница за заштиту равноправности у посети Поверенику

Monday, 19. August 2019. 14:14

 Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, Милан Мариновић, састао се са Бранкицом Јанковић, Повереницом за заштиту равноправности, са којом је разговарао о питањима из области рада две независне институције и њиховој даљој сарадњи. Главна тема разговора се односила на активности у области заштите података о личности, имajући у виду дa je зaштитa пoдaтaкa o личнoсти вeoмa...

Read more...