COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE
AND PERSONAL DATA PROTECTION

logo novi


COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE
AND PERSONAL DATA PROTECTIONlogo novi

COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE AND PERSONAL DATA PROTECTION
PRESS RELEASES

Повереник објавио видео упутство за попуњавање информатора о рад…

Friday, 01. July 2022. 12:53

У складу са измењеним и допуњеним Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја, већина органа власти има обавезу израде информатора о раду у електронском и машински читљивом облику, који се објављује путем јединственог информационог система информатора о раду. Овај систем води и одржава Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, на интернет адреси https://informator.poverenik.rs/pristup. Органи...

Read more


NEWS

7 companies designate representative for Republic of Serbia in accordance with Law on Personal Data Protection

Thursday, 30. June 2022. 07:41

On June 26, 2022, the Commissioner for Information of Public Importance and Personal Data Protection received written decisions by 7 companies, in which these companies designate their representative for the Republic of Serbia, in accordance with the Law on Personal Data Protection: Aceville Pte. Limited, based in Singapore, First App Holdings Limited, based in Hong Kong, High Morale Developments Limited, based...

Read more


CURRENT CAMPAIGN!

Keep it Personal.

Збирни месечни статистички подаци

на дан 30.6.2022.
У ПРОЦЕДУРИ: 2.984
ОБРАЂЕНО: 113.576

Read more