PRESS RELEASES

Пренос података о личности из Србије у Велику Британију након Брегзита

Wednesday, 30. December 2020. 12:32

Последњег дана ове године окончава се поступак напуштања Европске уније од стране Уједињеног краљевства Велике Британије и Северне Ирске, а тиме ће на територији Уједињеног краљевства престати непосредна примена Опште уредбе о заштити података (Уредба о заштити физичких лица у односу на обраду података о личности и о слободном кретању таквих података и о стављању ван снаге Директиве 95/46 ЕЗ)...

Read more...


NEWS

Yahoo! именоваo представника за Републику Србију у складу са Законом о заштити података о личности

Thursday, 14. January 2021. 13:04

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности примио је 14.01.2021. године писмену одлуку компанијe Oath Inc. (компаније у саставу Verizon Communications групе) са седиштем у САД, чије пословање укључује портфолио дигиталних платформи производа и услуга под брендом Yahoo!, којим ова компанија именује свог представника за Републику Србију, у складу са Законом о заштити података о личности. Представник...

Read more...


Monthly Statistical Report

in the field of Access to Information

and Personal Data Protection

30.12.2020.

PENDING: 2.994

DONE: 96.249

 

Read more...